Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

El Servei d'Informàtica de la U.V. proporciona diversos serveis de videoconferències.

Videoconferències basades en Blackboard Collaborate, videoconferències IP fent us de software compatible H.323, i videoconferències amb llicència d'Office365 amb Skype Empresarial de Microsoft. 


VIDEOCONFERÈNCIES AMB BLACKBOARD COLLABORATE ULTRA.

(VA) BLACKBOARD COLLABORATE ULTRA

Blackboard CollaborateTM és la solució de conferències web que el Servei d' Informàtica ofereix al personal (PDI /PAS) de la Universitat de València per al seu ús com a suport a la docència i/o per a la realització de presentacions i reunions de treball.

Es pot usar per a impartir una classe a distància, cursos, masters, tutories, webinars i un llarg etc. Per descomptat, també és l'eina perfecta per a realitzar presentacions i mantenir reunions de treball evitant desplaçaments innecessaris.

 


VIDEOCONFERÈNCIES IP (H.323)

(VA) VIDEOCONFERÈNCIES IP - H.323 / SIP

En algunes ocasions, des d'Universitats o empreses, poden demanar que els proporcionem la nostra adreça IP per a mantenir una videoconferència amb nosaltres. O tal vegada necessitem organitzar una videoconferència de qualitat amb algun lloc on ja disposen d'equipament per a açò i necessàriament ens hem d'adaptar al seu maquinari. 

Per a poder realitzar una videoconferència d'aquest tipus podem usar algun equip específic de videoconferències (si ho tinguérem disponible) que utilitze el mateix protocol- tant en la UV com en l'altre extrem de la conferència- o algun programari que, usant nostra webcam i micròfon, siga igualment compatible amb el sistema dels altres participants.

Des del Servei d'Informàtica oferim suport i ajuda a PDI / PAS per a mantenir una videoconferència IP amb altres Universitats, empreses, etc. usant un programari que suporte el protocol H.323 / SIP.

 


VIDEOCONFERÈNCIES AMB SKYPE EMPRESARIAL

(VA) SKYPE EMPRESARIAL UV - OFFICE 365

Skype Empresarial és un programari de Microsoft per a la realització de videoconferències o videotrucades que permet connectar-nos amb companys i companyes de treball o personal extern a la nostra Universitat de qualsevol part del món. Per a mantenir aquestes videoconferències és necessari instal·lar el programari en el nostre ordinador i podríem mantenir reunions, tutories, etc. amb la nostra webcam i micròfon.