Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

En aquesta àrea es gestiona la distribució de les llicències de software adquirides de manera centralitzada a través del catàleg de software, l'accés al software per a tots els usuaris amb llicència a través del servidor de software, el servidor de llicències de software i per als productes que ho requerisquen, el dipòsit dels suports i materials originals i s'hi duu a terme tota la gestió interna d'adquisició i renovació de llicències.

Servidor de software

Tot el software del Catàleg de software es troba disponible per a instal·lar-lo en el servidor de software.

Independentment del tipus de llicència que tinga un software determinat, l'accés al software mai és públic, per la qual cosa sempre cal identificar-se com a usuari de la Universitat de València per a poder accedir-hi. A més, és necessari disposar de [llicència d'un producte] per a accedir a la seua carpeta en el servidor.

Accés al servidor
L'accés al servidor està limitat a ordinadors que es troben en la xarxa de la Universitat de València i és possible utilitzar els protocols següents:

FTP

Aquest mètode és vàlid per a qualsevol sistema operatiu. Requereix executar un programa client FTP, accedir al servidor distri.uv.es i identificar-se amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat.
Important:
Cal tenir en compte que accedint-hi per FTP no és possible executar els programes d'instal·lació; només és possible copiar-los en l'ordinador per a instal·lar-los posteriorment.
Les maneres de connexió per FTP més habituals són:

Xarxa de Microsoft

Requereix disposar d'un ordinador amb qualsevol versió de Microsoft Windows instal·lada, si és possible posterior a Windows 95, i accedir a:

  • \\distri\carpeta_del_producte
  • identificant-se amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat.

Important:
Per a accedir per aquest mètode al servidor de software és necessari que l'ordinador tinga instal·lat el pedaç per evitar l'enviament de contrasenyes xifrades.
Les maneres més habituals d'accedir-hi són:

  • En Windows, menú Inici i opció Executar..., apareix una finestra, en la qual s'ha d'escriure l'adreça del servidor i la carpeta: \\distri\carpeta_del_producto
    Exemple: accés a la carpeta Windows \\distri\Windows
    Accediu a l'opció Connectar a unitat de xarxa... i en la finestra que hi apareix, escriviu en el camp Carpeta l'adreça del servidor i la carpeta del producte, de la manera següent: \\distri\carpeta_del_producte
    Exemple: accés a la carpeta Windows: \\distri\Windows
  • També és possible accedir-hi des d'ordinadors Unix muntant la carpeta corresponent del servidor per Samba.

Xarxa AppleTalk