Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Una llicència és el dret d'instal·lar un software determinat en un ordinador determinat i és independent de la possessió del CD d'instal·lació del software o de l'accés a la carpeta del servidor.

És a dir, si un usuari adquireix una llicència d'ús d'un programa, només pot instal·lar aqueix programa en un ordinador. Per a poder instal·lar el programa en diversos ordinadors és necessari adquirir tantes llicències com ordinadors en què calga instal·lar-lo.

Encara que l'usuari tinga la possibilitat de generar el CD d'instal·lació del producte, només pot instal·lar-lo en els ordinadors per als quals tinga llicència.

En resum, disposar del CD no suposa tenir llicència per a usar-lo.

Llicències de campus
En general, una llicència de campus és un contracte o conveni subscrit entre un fabricant de software i la Universitat pel qual s'adquireix llicència d'ús d'un producte determinat en tots els ordinadors de la Universitat.
Malgrat que l'adquisició de la llicència d'un producte amb llicència de campus no supose cap cost per a l'usuari final ni per al seu departament o centre, no s'ha de considerar software de distribució lliure, ja que la Universitat ha pagat l'import corresponent per l'ús de les llicències i de tots els usuaris.
Les llicències de campus faciliten la gestió de les llicències, eliminen la pirateria de software dins de la institució i redueixen el cost d'adquisició de les llicències.

La Universitat de València té contractades les llicències de campus següents:

Microsoft

La Llicència Campus és un senzill acord de lloguer de software que permet a la Universitat utilitzar els productes Microsoft en tots els ordinadors durant un o tres anys. L'acord de la Llicència Campus se signa entre la Universitat i Microsoft i involucra un revenedor autoritzat que en serà el responsable de la logística. La Universitat pagarà una quota anual depenent de 2 factors: el nombre de professors i membres del personal que estiguen "empleats més de 200 hores a l'any" i els productes de què es vulga donar llicència.

La Llicència Campus posa a l'abast de la Universitat tota una sèrie d'importants beneficis, entre els quals es troben:

 • Control i estalvi pressupostari. El preu de la Llicència Campus es coneix per endavant i és fix durant tot l'any. Com que inclou llicències il·limitades per a tots els ordinadors de la Universitat, qualsevol nova necessitat que aparega en qualsevol centre o departament estaria coberta.
 • Eliminació de la pirateria. La Llicència Campus elimina totalment la pirateria i permet fomentar l'ús del software legal entre professors, PAS i alumnes.
 • Enorme simplificació del procés actual. Mitjançant la Llicència Campus eliminem el procés d'informe de llicències instal·lades i, d'una altra banda, el software amb llicència es pot posar a la disposició de tota la Universitat en la Intranet.
 • Accés instantani al software. En el moment de signar la Llicència Campus, rebreu un conjunt de CD-ROM quan els productes adquirits siguen Windows Pro o Office Pro. La Llicència Campus us atorga el dret de copiar i emprar aquests programes immediatament i en qualsevol ordinador de la Universitat, de manera que sempre tindreu accés al software quan i on el necessiteu, de manera que s'evitarà haver de buscar nous pressupostos. La resta dels productes no inclouen el suport físic.
 • Protecció de la inversió. Durant la durada de l'acord, la Llicència Campus us atorga el dret d'actualitzar a la darrera versió disponible tot el software adquirit prèviament.

Drets d'ús
Vegeu els Drets d'ús de les Llicències de campus Microsoft

Productes inclosos
Productes primaris:

 • Microsoft Office edició Professional
 • Microsoft FrontPage
 • Microsoft Office edició per a Macintosh
 • Microsoft Windows XP Professional (actualitzacions)
 • Llicència d'accés client (Core CAL)
 • Microsoft Visual Studio Professional

Productes Servidor:

 • Microsoft Windows Server Standard
 • Microsoft SQL Server Standard
 • Microsoft Windows Advanced Server

Durant la durada de l'acord, s'hi inclouen totes les noves versions dels productes que apareguen o qualsevol versió anterior del software inclòs, en qualsevol llenguatge disponible en les versions Macintosh o Windows.

Vigència de 12 mesos / 36 mesos

Aquest contracte de Llicència Campus concedeix drets d'execució del software amb llicència durant un període de 12 / 36 mesos i llicències per a les actualitzacions i el restabliment de versions anteriors del software durant la vigència del contracte.

Drets d'ús a casa per a professors

Tots els professors de l'escola, fins el límit màxim del nombre de PC qualificats, tenen dret d'executar una còpia del software durant el període de vigència del contracte, per a activitats escolars únicament, en un ordinador portàtil o en un PC de taula que tinguen en propietat o lloguer.

Antivirus McAfee

La Universitat de València manté un contracte de llicència de campus pel producte Mcafee , que permet emprar simultàniament un determinat nombre d'ordinadors.

Mathematica

La Universitat ha signat un acord d'arrendament de software per tres anys del programa Mathematica, que en permet l'ús en un nombre il·limitat d'ordinadors, com també actualitzacions del producte.
Per a utilitzar el producte és necessari registrar-se en el Web del fabricant de Mathematica, Wolfram, per a obtenir-ne les dades d'instal·lació. Per a més informació, consulteu la pàgina d'ajuda del producte Mathematica en el Catàleg de software.
També és possible emprar el servidor de llicències de la Universitat, ja que, entre d'altres, serveix llicències de Mathematica.

Matlab

La Universitat de València manté un contracte de llicència de campus pel producte Matlab de The MathWorks, que permet emprar simultàniament un determinat nombre d'ordinadors. Per controlar aquest sistema de llicències s'utilitza el servidor de llicències de la Universitat.

SPSS

La Universitat manté un acord anual renovable amb l'empresa Statistical Product and Service Solutions Ibérica, S.L. en què s'estableix el dret d'ús del programa estadístic SPSS per a tots els usuaris, PDI i PAS, de la Universitat de València.

ChemOffice

La Universitat de València ha contractat una llicència de campus amb CambridgeSoft per la qual es permet l'ús del producte ChemOffice a tot el personal de la Universitat i a tots els alumnes. L'únic requisit és demanar la llicència en software.uv.es.

Per a més informació, es recomana llegir el document Drets d'ús de ChemOffice