Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

El Servei d'Informàtica ofereix la possibilitat d'allotjar (housing) servidors corporatius.

Els servidors poden ser de dos tipus:

 • Servidors reals (ordinadors reals a instal·lar en el SIUV)
 • Servidors virtuals (màquines simulades que funcionen en una partició del servidor de màquines virtuals del SIUV)

Serveis oferts

 • Allotjament en la sala de màquines del Servei d'Informàtica. Açò inclou:
 • Climatització 24 hores.
 • Alimentació elèctrica estabilitzada i protegida per SAI enfront de microcortes (durada mínima 5 min).
 • Connexió a la xarxa informàtica de la universitat en una subxarxa aïllada per tallafocs, nombre IP permanent.
 • Còpia de seguretat de la informació (previ estudi de viabilitat i cost).
 • Integració del servidor i/o els seus serveis en el sistema d'alertes i monitoratge d'incidències del SIUV (previ estudi de viabilitat).

Per a servidors reals

 • Supervisió de la instal·lació física de l'equip en les instal·lacions del SIUV.
 • Connexió a consola via un KVM per a intervencions locals (ratolí i teclat, monitor en color).
 • Accés controlat i restringit a l'ordinador. Vigilància de 8 a 20h en dies laborables.

Per a servidors virtuals

 • Generació de la màquina virtual inicial segons les especificacions acordades.
 • Accés remot a la consola de la màquina virtual.
 • Un CD virtual que pot "muntar" imatges ISO copiades temporalment al servidor de màquines virtuals.

Compromisos del client (Propietari del servidor)

 • El servidor corporatiu seguirà sent administrat (configurat, mantingut, supervisat, ...) pels seus propietaris. El Servei d'Informàtica no intervindrà en aquests temes ni el seu personal es connectarà a l'equip.
 • El client identificarà al Administrador del sistema (Nom i Cognoms, correu electrònica i tel. de contacte), qui tindrà la responsabilitat de l'esmentada administració, configuració i manteniment del sistema. El SIUV no assumirà aquesta responsabilitat en cap cas.
 • El sistema haurà de ser actualitzat regularment amb la finalitat de solucionar els problemes de seguretat que pogueren aparèixer.

Requisits per a servidors

Previ a la instal·lació, s'ha de comunicar al SIUV les característiques del Sistema Operatiu i aplicacions instal·lades o a instal·lar (programari).
El sistema s'integrarà en una subxarxa dedicada a l'housing d'uv.es i protegida/aïllada per tallafocs, per la qual cosa és imprescindible que l'administrador facilite abans de la instal·lació, la relació de ports i regles d'accés des de/cap al seu sistema.

A més, per a servidors reals

Que siga instalable en bastidor estándard per a servidors de 19'' ("enrackable"). L'equip ha d'incluir les guies necessàries per a la seua instal·lació en el bastidor.
Previ a la instal·lació, s'ha de comunicar al SIUV les característiques tècniques (maquinari) de l'equip.
El SIUV disposarà d'un mecanisme en el servidor, diferent d'una connexió com a administrador, per a parar i arrancar ordenadamente l'equip en cas d'intervencions d'emergència.

Limitacions per als servidors

La còpia de seguretat es realitzarà sota demanda i previ estudi de viabilitat. Si es realitza, serà necessari que el servidor suporte el programari client de Legato (networker) i que el sol·licitant adquirisca la llicència corresponent. L'administrador de l'equip serà qui efectue la instal·lació.
El sistema ha d'integrar-se en la xarxa de la UV i en la seua estructura de DNS i dominis. No s'acceptaran serveis DHCP, DNS, serveis de directori, etc.

Servidors reals

 • L'equip tindrà una altura màxima de 4 o's i profunditat màxima de 80 cm.
 • L'alimentació elèctrica màxima subministrada serà de 2A (uns 400W) per equip. Endoll de paret estàndard.
 • La connexió a xarxa es realitzarà a través d'un port fast ethernet (100 Mbps).
 • La connexió del teclat i del ratolí haurà de ser de tipus PS/2. La targeta gràfica (monitor) haurà de ser de tipus VGA.

Servidors virtuals

Les màquines virtuals tindran 512MB de memòria RAM.
L'espai de disc virtual serà de 15 GB. No es realitzaran ampliacions una vegada creada la màquina.
La màquina virtual caduca als 6 mesos. La màquina virtual serà donada de baixa si l'administrador no respon al qüestionari de renovació que rebrà via e-mail cada 6 mesos.
En cas de superar qualsevol d'aquestes limitacions, haurà de consultar-se prèviament al personal del SIUV sobre la viabilitat de la instal·lació. I, després, especificar aquestes condicions particulars en la sol·licitud.

Notes

 • En cas de problemes de seguretat originats en l'equip, infeccions de virus, hacking, etc. o altres problemes de funcionament que puguen afectar a altres serveis, l'equip es desconnectarà fins que se solucione l'incident en qüestió, avisant tot seguit a l'administrador designat perquè procedisca a la solució del problema.
 • Si escau, el SIUV assessorarà a l'administrador del sistema per a la instal·lació i posada a punt del client de còpies de seguretat i recuperació. La reinstal·lació total del sistema i recuperació de les dades, aplicacions i serveis, si resultara necessària, l'efectuarà l'administrador del mateix.

Recomanacions

 • Cas de tractar-se d'un equip de nova adquisició és aconsellable que dispose de font d'alimentació redundant, per si en un futur existira la possibilitat d'alimentació elèctrica redundant de les màquines allotjades.
 • El sistema haurà de disposar d'antivirus en funcionament amb actualització automàtica activada.
 • Si no disposa d'antivirus, es pot sol·licitar al SIUV una llicència de l'antivirus corporatiu de la UV.

Sol·licitud d'Allotjament (Housing)