Logo de la Universdad de Valencia Logo Vicerrectorado de Investigación, Vicerrectorado de Innovación y Transferencia Logo del portal

Dispositiu d'exfoliació micromecànica per via seca

 

La Universitat de València ha desenvolupat un nou dispositiu d'exfoliació micromecànica per via seca de materials laminars bidimensionals, com grafeno o dicalcogenuros metàl·lics. El nou mètode possibilita l'obtenció de monocapes amb àrees més grans i en major densitat que les obtingudes mitjançant mètodes convencionals.

DURACIÓN: 00:03:00