Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Preguntes freqüents sobre la matrícula

 1. QUIN DIA HE DE MATRICULAR-ME?

 2. PER QUÈ M'HA TOCAT AQUEST TORN EN LA MATRÍCULA (DIA DE MATRÍCULA)?

 3. COM PUC MATRICULAR-ME?

 4. QUÈ PASSA SI NO PUC MATRICULAR-ME EN LA CITA I HO FAIG MÉS TARD?

 5. DE QUANTS CRÈDITS M'HE DE MATRICULAR?

 6. NECESSITE APROVAR UN NOMBRE DE CRÈDITS MÍNIM PER CURS?

 7. TINC UN MÀXIM DE CONVOCATÒRIES PER A APROVAR UNA ASSIGNATURA?

 8. HI HA ALGUNA EXCEPCIÓ Al NOMBRE MÀXIM DE CONVOCATÒRIES PER A SUPERAR UNA ASSIGNATURA?

 9. VINC TRASLLADAT D'UNA ALTRA UNIVERSITAT. ES TENEN EN COMPTE LES CONVOCATÒRIES UTILITZADES ALLÀ?

 10. QUÈ SÓN LES NOTES DE TALL?

 11. NO HE ACONSEGUIT PLAÇA, HI HA LLISTES D'ESPERA?
 12. TINC PROBLEMES AMB LA MATRÍCULA EN ELS "CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA". EM PUC MATRICULAR D'AQUESTS CURSOS? ON ELS PUC FER?

 13. TINC PROBLEMES AMB L'AULA VIRTUAL. NO VEIG ASSIGNATURES DE LES QUALS ESTIC MATRICULAT. M'APAREIXEN ALGUNES ASSIGNATURES QUE HE DONAT DE BAIXA

 14. ESTIC REALITZANT UN CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I DESITJARIA SABER SI ELS CRÈDITS QUE OFEREIXEN ES CONVALIDEN EN GRAU.

 

1.QUIN DIA HE DE MATRICULAR-ME?

Has de matricular-te en el dia i hora assignada. Aquesta cita la pots rebre per dues vies:

Primera matrícula. T'enviaran un SMS al teu mòbil amb el dia i hora de la teua matrícula.En aquesta direcció https://www.uv.es/csocdocs/Matricula/Documentacio_basica_val_2017.pdf trobaràs tota la documentació necessària per a realitzar la matrícula en funció de la teua via d'accés. Quan finalitze la matrícula t'indicarem on l'has d'enviar.

Segona i successives matrícules. Podràs consultar la cita de matrícula mitjançant el portal de l'alumne en el perfil d'estudiant. No s’envia SMS.

2.PER QUÈ M'HA TOCAT AQUEST TORN EN LA MATRÍCULA (DIA DE MATRÍCULA)?

Les cites de matrícula s'ordenen segons la normativa de matrícula.

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017. Article 4: Per als estudiants de nou ingrés la matrícula es prioritza per nota d'accés.

Estudiants de segones i posteriors matrícules: en cadascun dels cursos s'ordenaran com estableix l'article 4 del Reglament de matrícula de la Universitat de València.

3.COM PUC MATRICULAR-ME?

Alumnes nou ingrés: aquest curs la matrícula no serà presencial en un aula de la Facultat. Podràs fer la teua automatrícula des de qualsevol equip informàtic amba accés a Internet.

Si és el teu segon o posterior any, pots matricular-te a través del portal de l'alumne des de qualsevol ordinador connectat a internet.  Si no disposes d'ordinador la Facultat posa a la teua disposició ordinadors des d'on podràs realitzar la matrícula a partir del dia i hora de la teua cita de matrícula.

4.QUÈ PASSA SI NO PUC MATRICULAR-ME EN LA CITA I HO FAIG MÉS TARD?

Si eres de primera matrícula, perds la preferència que et dóna la nota d'accés i pots perdre la plaça si no véns abans de la convocatòria de la llista d'espera corresponent.

Si et retardes i eres de segona matrícula o posteriors, no hi ha cap problema, pots matricular-te més tard, però has de tenir en compte que perds la preferència que tenies assignada a la cita de matrícula respecte a torn/horari (pots trobar-te grups tancats).

5.DE QUANTS CRÈDITS M'HE DE MATRICULAR?

El règim de dedicació ordinari és a temps complet.

L'estudiant a temps complet s'ha de matricular d'un mínim de 36 crèdits i màxim de 72 i s’han d'incloure obligatòriament les assignatures pendents de cursos anteriors.

L'estudiant de la Doble Titulació Sociologia CC. Polítiques s'ha de matricular d'un mínim de 48 crèdits i màxim de 90.

L'estudiant a temps parcial s'ha de matricular d'un mínim de 24 crèdits i màxim de 36.

L'estudiant a temps parcial de la Doble Titulació Sociologia CC. Polítiques s'ha de matricular com a mínim de 48 crèdits.

Els estudiants de primera matrícula poden sol·licitar la dedicació a temps parcial per causes justificades per la Seu Electrònica (Entreu.uv.es) durant el període de matrícula adjuntant la documentació corresponent

Els estudiants de segona o successives matricules han de sol·licitar la dedicació a temps parcial per causes justificades per a cada curs acadèmic en el termini fixat a través de la seu electrònica-entreu (entreu.uv.es.), adjuntant la documentació corresponent.

6.NECESSITE APROVAR UN NOMBRE DE CRÈDITS MÍNIM PER CURS?

Pel que fa als alumnes de nou ingrés (és a dir, el teu primer any a la titulació) has d'aprovar un mínim de 12 crèdits. Si no superes aquests crèdits, no et podràs matricular a la mateixa titulació fins passats dos anys acadèmics. (Reglament de Permanència dels estudiants de la Universitat de València. Article 1)

Pel que fa als alumnes de segona i successives matrícules, si entre dos cursos no has superat més de 36 crèdits, a la tercera matrícula no podràs matricular-te de més de 36. (Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017Article 8)

7.TINC UN MÀXIM DE CONVOCATÒRIES PER A APROVAR UNA ASSIGNATURA?

Sí. Tens un màxim de sis convocatòries per a superar cada assignatura. Si no et presentes, no es consumeix convocatòria. Cada curs acadèmic té dues convocatòries.

8.HI HA ALGUNA EXCEPCIÓ AL NOMBRE MÀXIM DE CONVOCATÒRIES PER A SUPERAR UNA ASSIGNATURA?

Sí. No s'apliquen les 6 convocatòries en cas que et quede pendent el 15% o menys dels crèdits del teu pla d'estudis per a acabar la carrera.

També, en cas d’existir una causa personal justificada que poguera haver influït en el rendiment (malaltia greu o una altra causa de força major). És competència del degà/a, resoldre sobre la situació, havent de sol·licitar-ho i amb la justificació corresponent.

9.VINC TRASLLADAT D'UNA ALTRA UNIVERSITAT. ES TENEN EN COMPTE LES CONVOCATÒRIES UTILITZADES?

Sí. Les convocatòries que hages utilitzat anteriorment en altres universitats es computen.

10.QUÈ SÓN LES NOTES DE TALL?

Les notes de tall varien cada any, ja que és la nota de l'última persona admesa en la titulació. És una dada orientativa. Consultar notes de tall

11. NO HE ACONSEGUIT PLAÇA, HI HA LLISTES D'ESPERA?

Sí, hi ha llistes d'espera per titulacions.

Si estàs a la llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de l'Universitat de València i confirmar, en cadascuna de les titulacions i crides en les quals estigues en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella. Així podràs participar en les adjudicacions de places de la crida següent.

Si estàs a la llista d'espera en alguna titulació i no confirmes en cada crida, perds el dret.

12.TINC PROBLEMES AMB LA MATRÍCULA ALS "CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA". EM PUC MATRICULAR D'AQUESTS CURSOS? ON PUC FER-HO?

Aquests cursos els organitza el Servei d'Extensió Universitària i són ells els responsables de la matrícula, certificats d'assistència o qualsevol problema relacionat amb aquests cursos, has de dirigir-te a ells. El seu telèfon és 963983800 i el seu web: www.uv.es/extensiouni

13.TINC PROBLEMES AMB L'AULA VIRTUAL. NO VEIG ASSIGNATURES DE LES QUALS ESTIC MATRICULAT. M'APAREIXEN ALGUNES ASSIGNATURES QUE HE DONAT DE BAIXA

La Secretaria no és la responsable d'aquesta aplicació, hauries de posar-te en contacte amb aulavirtual@uv.es. Ells haurien de solucionar-te qualsevol problema relacionat amb aquesta aplicació.

No obstant açò, abans de posar-te en contacte amb ells, prova a actualitzar la matrícula del curs, dins de l'aplicació.

14.ESTIC REALITZANT UN CURS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I DESITJARIA SABER SI ELS CRÈDITS QUE OFEREIXEN ES RECONEIXEN EN GRAU.

Solament es contempla el reconeixement de fins a 6 crèdits optatius, per participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, sempre que estiguen autoritzades pel Consell de Govern de la Universitat.

Reglament de Reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. (CG 29-XI_2010)

 

València,30 de Juny de 2021