Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

GRAU EN SOCIOLOGIA

Video Sessió informativa

CALENDARI (2023-2024)

Document avaluació de la pràctica (depositar en la bústia d'enfront de secretaria)

Tutorials (inactius)

LLISTAT DE CENTRES

Guia de procediment de pràctiques

Llistat provisional i ordre d'elecció de centres (2023-2024)

Llistat definitiu i ordre d'elecció de centres (2023-2024)

Resultat assignació tutors/es (2023-2024)

Autopràcticum

Sol·licitud d'autopràcticum   (Tutorial)

Llistat d'admesos i exclosos autopràcticum provisional (2023-2024)

Llistat d'admesos i exclosos autopràcticum definitiu (2023-2024) Els/Les alumnes admesos/es no han d'elegir centres dels ofertats a la web d'ADEIT

Avançament de convocatòria: Informació

Realització de Pràctiques al 1º quadrimestre: si et queden 2 assignatures o menys (sense comptar les Pràctiques i el TFG) i desitges fer les pràctiques en el primer quadrimestre (d'octubre a gener) sense demanar l'Avançament de Convocatòria Oficial, pots sol·licitar-lo mitjançant un AUTOPRACTICUM (termini de lliurament a través del correu practasoc@uv.es de l'1 al 8 de setembre de 2023). La nota de pràctiques apareixerà en l'acta de juny (1a convocatòria ordinària).