Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Presentació

 

La Universitat de València compta amb més de 60.000 persones, entre estudiants, PAS i PDI, que desenvolupen la seua activitat diària al voltant de 100 edificis.

No resulta estrany que la Universitat de València siga una gran consumidora de recursos energètics.

Per aquest motiu, la UV promou accions destinades a l’estalvi energètic i la sostenibilitat, incloent al seu Pla Estratègic com a objectiu el fomentar la cultura de la sostenibilitat i realitzar les activitats universitàries de manera que es neutralitzen o minimitzen els impactes mediambientals negatius i es conscièncie els membres de la Comunitat Universitària de la importància de l'ús racional dels recursos basat en l'eficiència energètica i la promoció d'hàbits de vida saludables.