Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

Tallers didàctics de ciència

TALLERS DIDÀCTICS DE CIÈNCIA

Els tallers es realitzen sota demanda.

Cada taller dura entre 1h 30 m  i  2 hores i són realitzats per personal investigador, tècnic de laboratori i col·laboradors.

El Taller de Matemàtiques

Consta de dues parts

  1. Introducció sobre diversos tipus de superfícies, sobre com són les seves seccions, quines figures planes poden aparèixer quan una superfície és tallada per un pla i quines implicacions té els coneixements de les seccions d'un cos geomètric
  2. Els assistents tenen l'oportunitat de construir models reals de les superfícies vistes a la primera part, a partir d'algunes famílies de seccions d'aquestes superfícies.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ

El Taller d'Astronomia es porta a terme a l'Aula d'Astronomia de la Facultat de Físiques. Es desenvolupa tant per personal tècnic del departament d'Astronomia i Astrofísica com l'Observatori Astronòmic de la UV. El principal objectiu d'aquesta iniciativa és augmentar els coneixements dels estudiants sobre l'Univers i impulsar el seu interès pels estudis de ciències. La sessió s'inicia amb una bacora xerrada introductòria sobre els principals objectes celestes i les activitats que realitzen els astrònoms. La part pràctica del taller consisteix en l'observació del Sol amb el telescopi, on s'expliquen quines són les seves principals característiques i com es pot observar de manera segura. En cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses per a l'observació del Sol, aquesta pràctica es substitueix per una altra activitat pròpia de l'aula d'Astronomia.

El taller de llum química i acció

Durant aquest taller, a els alumnes rebran una breu introducció teòrica de Conceptes bàsics de la llum, l'Espectre electromagnètic i la Interacció llum-matèria (color, absorció, luminescència, etc.). És comenten els usos més comuns de la llum solar com a font d'energia sostenible. Posteriorment, és duen a terme dues activitats pràctiques per grups.

El taller és durà a terme per Raquel E. Galian i per Alejandro Cortés Villena de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ

Els tallers d'Arqueologia

són tres:

1) Numismàtica, l'objectiu és el de fer entendre la importància de les troballes numismàtiques i el valor de la seva informació en el context arqueològic. Després d'una introducció a la numismàtica i de la importància de la preservació del registre arqueològic, s'ha de preparar un motlle de moneda i es procedirà a ensenyar a catalogar.

2) El registre arqueològic: es pretén difondre la importància del treball dels arqueòlegs i ensenyar a interpretar una seqüència arqueològica. Per a això els assistents hauran de resoldre un tall estratigràfic i definir la seqüència plantejada, i amb tres lots de materials que, suposadament, procedeixen d'una excavació, aprendre a distingir ceràmiques de diferents cronologies.

3) Els biomaterials en el registre arqueològic: en aquest cas es pretén descobrir com són d'importants les restes vegetals i animals per entendre les societats del passat. Es treballarà amb microscopi i lupes d'alta resolució per a identificar espècies vegetals, d'entre els carbons recuperats, i de fauna, així com identificar les possibles evidències de manipulació per agents humans o naturals.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ

El taller "Stat Wars",

impulsat per la Xarxa Nacional de Bioestadística BIOSTATNET, pretén portar la probabilitat, l'estadística i la ciència de dades a les aules dels centres de secundària i de batxiller.

Es proposa un espectacle interactiu, que afavoreixi la participació dels assistents, i crear consciència crítica respecte al maneig de dades.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ


El taller “Caçadors de Virus”

El taller “Caçadors de Virus” té com a objectiu la cerca de fagos, virus de bacteris, enfront de bacteris multiresistents. El mal ús dels antibiòtics ha afavorit l'emergència de bacteris multiresistents, sent avui dia un problema de salut mundial. En absència de tractaments actuals, és necessari investigar aproximacions terapèutiques alternatives que ens permeten tractar infeccions bacterianes de manera específica i eficaç. En aquest sentit, els fagos, virus de bacteris, es postulen com una eina prometedora en la lluita contra bacteris multiresistents.

L'objectiu del taller és donar a conèixer la problemàtica dels bacteris resistents, així com l'ús de fagos com a teràpia antimicrobiana. Farem un xicotet treball de camp a la recerca de fagos en els voltants i tractarem les mostres per a aïllar-los.

El taller es podrà adaptar a tots els cursos, incloent primària, secundària i batxillerat.

El taller s'impartirà en grups de màxim 30 persones.

Lloc de celebració: el taller es podrà impartir en qualsevol centre, no requereix equipament especialitzat.

El taller serà impartit per Pilar Domingo-Calap, investigadora principal del grup Virologia Ambiental i Biomèdica (Institut de Biologia Integrativa de Sistemes), i membres del seu grup. A més, Pilar lidera la iniciativa “VLC Phage Hunters, Caçadors de Fagos”. A través de les xarxes socials (Instagram i Twitter, @VLCPhageHunters), es poden seguir les activitats divulgatives que realitza el grup

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ


Taller ARCHAE-QUIMICA: desxifrant “MATRIX”

La incorporació de les noves tecnologies als estudis arqueològics permeten oferir una nova visió del passat, descobrint i generant dades que dibuixen una nova dimensió i compressió dels objectes relacionats amb el món antic, llançant-nos en un univers “MATRIX” on nous codis necessiten ser desxifrats.

Objectiu: Conèixer per a què serveixen les anàlisis de Raigs-X, RAMAN i de l'Espectroradiómetro a l'hora d'estudiar materials arqueològics (ceràmica, os, pedra, pintura, metalls, etc.) En aquest taller, de manera amena, es prepararan diferents mostres que es mesuraran explicant com funcionen els instruments emprats i com s'interpreten els resultats obtinguts.

Cada taller dura entre 1h 30 m i 2 hores i són realitzats per personal investigador, tècnic de laboratori i col·laboradors.

La idea fonamental d'aquest projecte de divulgació és portar equips per a analítiques de materials antics i prendre consciència del concepte de multidiciplinaridad a les aules d'instituts i col·legis.

Els tallers es poden adaptar a un alumnat des de 4t de primària fins a batxillerat.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ

Taller Descobrint la Taula Periòdica

La Taula Periòdica suposa un exemple paradigmàtic de com entenem els descobriments científics. Per a la Química, resulta la ferramenta més perfecta per ordenar, classificar i explicar les propietats dels elements i el comportament de la matèria. A nivell històric, suposa l'assentament definitiu de la Química Moderna com a disciplina i a nivell social esdevé un símbol del coneixement, podríem dir incús  que una "icona pop".

Aquesta activitat precisament proposa situar-se en el procés històric del seu descobriment; a la vegada que dona compte del procés d'acumulació col·lectiva de coneixement que fonamenta la proposta de Dmitri Mendeléiev en 1971. Una manera diferent d'aproximar-se al contingut teòric on no s'ha d'assumir el resultat sinó experimentar el procés.

Objectius

Transmetre la importància social i històrica de l’elaboració de la taula periòdica.

Repensar la idea del descobriment científic com un procés col·lectiu d'acumulació de coneixement, més enllà de l'acció d'un geni individual.

Fer un acompanyament a les usuàries i usuaris durant la recreació del procés cognitiu associat a una gran afirmació científica.

Recomanacions

La durada de l'activitat és de 50-55 minuts aproximadament i es realitza en grups de 4-6 usuaris/es.

Es recomana preparar els grups i l'espai prèviament

No és necessari haver introduït abans el tema de la taula periòdica, però si recomanable

Descripció

Durant el taller es reparteix a cada grup una caixa que conté el material taula periòdica imantada a cadascun dels grups.

En primer lloc hauran de buscar una manera de classificar els elements coneguts en època de Mendeleiev amb la informació (resumida) coneguda de les seues propietats i, posteriorment, ordenar-los sobre una taula periòdica moderna.

Seguidament s'aniran donant a conèixer, de manera cronològica, els nous elements que es descobreixen i altres fenòmens científics que afectaran a la taula.

Al finalitzar l'activitat s'haurà obtingut la taula periòdica tal i com la coneguem actualment, es demana que tots els grups entreguen el material amb l'activitat acabada per comprovar que han comprès el recorregut  realitzat durant l'activitat.

La clau de l'activitat és el diàleg que es produeix a través de la participació conjunta.

PER A LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU EN AQUEST ENLLAÇ


Inicio       Ministerio de Industría, Economía y Competitividad   

Aquestes activitats compten amb el finançament de la Fundación Española de Ciència i Tecnologia i el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades