Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Els informes de seguiment de les titulacions estan publicats a les pàgines web de les titulacions de grau, concretament en la pestanya "Qualitat", subapartat "Seguiment i acreditació". Aquests informes també estan disponibles a la pàgina web de l'AVAP.