Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El seguiment dels títols oficials té com a propòsits:

  • Assegurar l'execució dels ensenyaments ja implantades conforme al contingut del pla d'estudis del títol verificat pel Consell d'Universitats
  • Aconseguir visibilitat i transparència dels ensenyaments impartits i dels seus resultats assegurant la disponibilitat pública de la informació pertinent i rellevant en els diferents grups d'interès del sistema universitari.
  • Detectar possibles deficiències en la implantació del títol, proposant recomanacions i suggeriments de millora
  • Identificar bones pràctiques per a la seua difusió en el marc del sistema universitari valencià.
  • Aportar informació rellevant per analitzar el grau d'adaptació dels títols a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Evidenciar els progressos del títol en el desenvolupament del Sistema Intern de Qualitat (SGIQ) tant a pel que fa a la revisió de l'aplicació del pla d'estudis com a la proposta d'accions per millorar el seu disseny i implantació.