Grupo de literatura catalana contemporánea - GLCC

Referencia del grupo:

GIUV2013-007

 
Descripción de la actividad investigadora:

El Grup de Literatura Catalana Contemporània centra l’atenció en l’estudi de la literatura catalana contemporània tant des d’un punt de vista diacrònic com sincrònic. Des de l’any 1996, en què es va constituir, ha desenvolupat cinc projectes d’investigació centrats en alguns aspectes problemàtics del coneixement actual sobre la producció literària catalana contemporània tenint en compte tots els gèneres, és a dir, narrativa (novel·la, novel·la curta i conte), poesia, teatre i assaig. Així hem dedicat els nostres esforços a la investigació del moviment de postguerra anomenat realisme compromès, en totes les variants (neorealisme, realisme social o històric) i, en l’actualitat, a la concepció i ús de la ironia en els diversos moviments literaris i autors. La finalitat última és homologar els estudis de la literatura catalana contemporània als pressupòsits metodològics i esquemes anàlitics bàsics del nostre context occidental.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Estudi de la literatura catalana contemporània amb atenció especial a un estudi més exhaustiu i específic de la ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat.
 
Líneas de investigación:
  • La ironía y la hipertextualidad en la Literatura catalana contemporánea. La ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat en la literatura catalana contemporània. Estudi del paper desenvolupat per la ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat en els diversos moviments literaris i en els diferents autors.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Vicent Simbor RoigDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Ferran Carbó AguilarMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Carme Gregori SoldevilaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Xavier Hernandez i GarcíaMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Atracció de Talent
Gonçal López-Pampló RiusMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ramon J. Roselló IvarsMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat