Grup de literatura catalana contemporània - GLCC

Referència del grup:

GIUV2013-007

 
Descripció de l'activitat investigadora:

El Grup de Literatura Catalana Contemporània centra l’atenció en l’estudi de la literatura catalana contemporània tant des d’un punt de vista diacrònic com sincrònic. Des de l’any 1996, en què es va constituir, ha desenvolupat cinc projectes d’investigació centrats en alguns aspectes problemàtics del coneixement actual sobre la producció literària catalana contemporània tenint en compte tots els gèneres, és a dir, narrativa (novel·la, novel·la curta i conte), poesia, teatre i assaig. Així hem dedicat els nostres esforços a la investigació del moviment de postguerra anomenat realisme compromès, en totes les variants (neorealisme, realisme social o històric) i, en l’actualitat, a la concepció i ús de la ironia en els diversos moviments literaris i autors. La finalitat última és homologar els estudis de la literatura catalana contemporània als pressupòsits metodològics i esquemes anàlitics bàsics del nostre context occidental.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Estudi de la literatura catalana contemporània amb atenció especial a un estudi més exhaustiu i específic de la ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat.
 
Línies d'investigació:
  • La ironia i la hipertextualitat en la Literatura catalana contemporània. La ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat en la literatura catalana contemporània. Estudi del paper desenvolupat per la ironia, la hipertextualitat i la intermedialitat en els diversos moviments literaris i en els diferents autors.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Vicent Simbor RoigDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Ferran Carbó AguilarMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Carme Gregori SoldevilaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Xavier Hernandez i GarcíaMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Atracció de Talent
Gonçal López-Pampló RiusMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ramon J. Roselló IvarsMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat