Grupo de investigación en la recepción de las literaturas clásicas - GIRLC

Referencia del grupo:

GIUV2013-034

 
Descripción de la actividad investigadora:

Estudi de la recepció de les literatures clàssiques -inclosos els seus períodes tardans, cf. literatura cristiana tant grega com llatina, literatura llatina medieval, literatura bizantina, literatura renaixentista i humanística- a les literatures nacionals.

 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Millora del coneixement tant de les literatures clàssiques com de tota la literatura occidental i universal
 
Líneas de investigación:
  • Recepción de las literaturas clásicas. Estudi de la recepció de les literatures clàssiques a les literatures nacionals.
  • Lingüistica griega. Estudi de la lingüística de la llengua grega, des del proto-grec fins a l'època actual.
  • Retórica y estilística griegas. Estudi de la retòrica i l'estilística gregues, tant a nivell formal com pel que fa als estudis al voltant de totes dues.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Mireia Movellán LuisDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Permanente Laboral Ppl
Equip d'investigació
Ángel Narro SánchezMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Carlos Padilla CarmonaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Juan José Pomer MonferrerMembre UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Jordi Redondo SánchezMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Andrea Sánchez i BernetMembre UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Equip de Treball
María Sebastià SáezEquip de Treball LTU-UVilniaus Professor-a Contractat-da Doctor-a