• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Nombre de crèdits del títol: 336

Matèries formació bàsica: 84

Matèries obligatòries: 228

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1931

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
40

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: -

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 48

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marcela Jabbaz Churba

Coordinador/a de la titulació Aina Faus Bertomeu

Coordinador/a de pràctiques externes Raúl Lorente Campos

Coordinador/a de mobilitat Pau Pérez Ledo

Interès acadèmic, científic o professional:

Aquest programa de doble grau proposa una formació que combina diferents camps d'estudi, com ara la sociologia, la ciència política, el dret, l’antropologia social i cultural, la història, l'economia o la psicologia social i proporciona els coneixements teòrics, la metodologia i els instruments pràctics propis en ambdós graus.

D'una banda, el grau en Sociologia ofereix la formació necessària per a analitzar la complexitat dels fenòmens socials de les societats contemporànies, les seues institucions i les interaccions entre els diferents grups.

D'altra banda, el grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública aborda l’estudi de fenòmens públics i polítics en els que conflueixen mitjans de comunicació, els diferents nivells de govern, els partits polítics, les entitats socials, com els sindicats, els grups de pressió o les associacions i també, la ciutadania.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els grau en Sociologia i en Ciències Polítiques en cinc cursos. En cas que es vulga abandonar el programa de doble titulació sense deixar els estudis, l'estudiantat pot triar en quin dels dos graus continua.