• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Geografia i Història

Web específica del grau: www.uv.es/graus/historia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1005

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
220

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marta García Carrión

Coordinador/a de la titulació M. Amparo Mateo Donet

Coordinador/a de pràctiques externes Manuel Lomas Cortés

Coordinador/a de mobilitat Carlos Gómez Bellard

Interès acadèmic, científic o professional:

L’estudi de la història proporciona un coneixement crític del passat de la humanitat que permet comprendre el present. Així mateix, contribueix a generar una estima pel passat i pel patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, a més de servir també al reconeixement de la diversitat de cultures i civilitzacions, cosa que fomenta el respecte pels valors i per les tradicions culturals foranes i pel desenvolupament de la consciència cívica. A més, aquesta carrera proporciona un coneixement bàsic dels mètodes, de les tècniques i dels instruments d’anàlisis propis de l’historiador i la historiadora.

Informacions pràctiques:

Les matèries teòriques inclouen pràctiques de pissarra, comentaris de textos històrics i activitats complementàries que faciliten l'estudi i la comprensió i contribueixen a l'avaluació global.

Dins de l'optativitat, l'estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun dels àmbits professionals de la història.

Els graus en Història, Història de l'Art i Geografia i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits optatius i s'adreça a qui pense realitzar el màster oficial en Professor/a d'Educació Secundària.