Recorda extraure sempre qualsevol tipus o suport d'emmagatzematge extraïble (llapis USB, discos durs externs o DVD's) abans d'abandonar el teu lloc de treball.

  • Juan Perez Garcia
  • 13 de setembre de 2018
Image de la noticia

Amb caràcter general, l'ús de memòries USB en la Universitat de València ha de ser el mínim possible, ja que tenim mitjans d'emmagatzematge corporatiu en xarxa, que ens permeten treballar amb fitxers tant per a accedir des de qualsevol lloc de la xarxa, com des de la UV, evitant així un transport de fitxers innecessari.

En cas de resultar estrictament necessari, l'autorització per a l'ús de dispositius USB haurà de proporcionar-la l'autoritat acadèmica o administrativa corresponent al lloc de treball que ho requerisca. 

Per raons de seguretat, els interfícies USB dels llocs d'usuari haurien d'estar deshabilitats. Solament en el cas que sigan estrictament necessaris, hauria d'actuar-se amb totes les precaucions en la seua habilitació i configuració.

En el cas que a un usuari se li autoritze l'ús de l'interfície USB del seu lloc de treball, les memòries USB utilitzades haurien de ser supervisades amb periodicitat, i haurien de ser conformes a les normes de seguretat de la UV. 

Aquestes memòries USB haurien de ser usades exclusivament en els llocs d'usuari de la UV, evitant-se el seu ús fora dels espais UV. 

Es recorda que les memòries USB han de ser considerades com un mitjà de transport de fitxers, però no com un mitjà d'emmagatzematge i dipòsit. La Universitat de València, ja disposa de serveis i sistemes, amb unitats d'emmagatzematge en xarxa que poden i deuen ser usades per a aqueixos propòsits. 

La pèrdua o sostració d'una memòria USB, amb indicació del seu contingut, hauria de posar-se en coneixement de la unitat afectada de forma immediata.

En tot cas, i com a premissa fonamental, MAI hauríem de deixar oblidat una unitat USB, connectada a un equip, o a disposició en una taula, moble, o abandonada.

Tot açò hauria de ser aplicable també a altres tipus de suports d'emmagatzematge com a CD's i DVD's, etc.