foto Juan Perez Garcia
JUAN PEREZ GARCIA
PAS E.T.B. Informatica
Avalador d'Efimers
Responsable de Qualitat i Comunicació Cap d'Operació Servei d'informàtica UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
72011
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Articles en web UV