Actualització BBDD DATAWAREHOUSE

  • Juan Perez Garcia
  • 24 de febrer de 2021
Image de la noticia

Després de les darreres intervencions en els serveis d'emmagatzematge realitzades s'ha procedit a actualitzar les bases de dades del Datawarehouse institucional de la UV a l'última versió d'Oracle i a les noves cabines d'emmagatzematge. Això aporta notables millores en el rendiment i el control de la seguretat del servei ( http://gdw.uv.es )