AVÍS CAMPANYES PHISHING I DESINFORMACIÓ COVID19

  • Juan Perez Garcia
  • 15 de març de 2020
evitar phishing i desinformació

Davant les campanyes de malware i de desinformació que s'estan generant arran de la pandèmia del coronavirus, i atenent també l'augment de les comunicacions per vies telemàtiques, t'aconsellem seguir les següents recomanacions:

Per a evitar el PHISHING:

  • Presta especial atenció als emails que reps. La cura del coronavirus no la rebràs per correu electrònic.
  • Evita obrir documents i arxius adjunts sobre el COVID-19 en els correus electrònics que rebes.
  • No descarregues aplicacions no oficials per a conèixer l'abast internacional del COVID-19.

Per a evitar la desinformació:

  • No difongues informació que no provinga de mitjans i fonts oficials.
  • No contribuïsques a la difusió de contingut no contrastat.
  • No compartisques missatges que puguen generar alarma en la població.