Visita Equip Rectoral y autoritats GVA

  • Juan Perez Garcia
  • 5 de febrer de 2019
Paraules de la Rectora

Hui hem rebut la visita de l'equip rectoral encapçalat per la Rectora Maria Vicente Mestre, el Vicerector d'Economia i Infraestructures, Juan Luis Gandia Cabedo , el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i Marco, i el Director de l'Agència Valenciana d'Innovació Andrés García Reche al Centre de Processament de Dades del Servei d'Informàtica de la Universitat de València, en el Campus de Burjassot, on la Rectora s'ha referit al paper que exercim dins de la institució com "una aposta de la Universitat de València per la docència, la innovació i la recerca amb les últimes tecnologíes de la informació i la comunicació."

Les tecnologies de la informació i les comunicacions estan fent possible una millora en la gestió dels procediments de la Universitat de València. Cada vegada hi ha una interacció més ràpida i eficaç entre la ciutadania i la Universitat. Tots els processos de gestió, tant d'àmbit acadèmic, com a administratius, recerca o econòmics que exercim, es poden dur a terme gràcies a les infraestructures tecnològiques de les quals disposem i els recursos humans que les gestionen i les posen a la nostra disposició.

Ningú entén ja el funcionament de l'administració pública sense el suport innegable i necessari de la tecnologia i per tant no es posa en dubte la necessitat de mantenir aquestes infraestructures en permanent actualització i anàlisi davant les noves necessitats i requeriments en la transformació digital de les administracions.

La primera referència a la compra d'un ordinador per part de l'antiga "Universidad Literària de València" apareix en l'acta de la Junta de Govern del 14 de desembre de 1962, i es tractava d'un IBM 1620 que en els seus últims anys de vida a la fi dels anys 70 i amb motiu del trasllat de les facultats de ciències a Burjassot, es va apagar definitivament.

Corrien nous temps, i el que coneixem com l'actual Servei d'informàtica es va crear en 1978 en lo que era fins llavors, el Centre de Càlcul.

Però no és fins a 1988 quan s'inaugura el centre de procesament de dades (CPD) amb un gran ordinador IBM per a donar suport a la informatització de les aplicacions de gestió corporatives. De forma centralitzada i a través de diferents dispositius i mecanismes per a la comunicació mitjançant la xarxa informàtica entre campus, la Universitat de València avançava cap a la modernització i la digitalització.

A més de la pròpia gestió de la Universitat com a institució, es va fer una aposta per la integració en la Xarxa Espanyola de Supercomputación sent l'any 2008 quan es va instal·lar el primer supercomputador destinat al càlcul científic TIRANT, que va caldre situar ja llavors en un espai extern a les instal·lacions disponibles perquè ja llavors mancava de les dotacions i infraestructures necessàries.

És l'any 2018, quan la Universitat de València, escomet un canvi en profunditat del seu centre de procesament de dades, adequant tant els seus sistemes de refrigeració, instal·lacions electríques, espais i distribucions d'acord als estàndards més estrictes que marquen les normes de seguretat i baix consum elèctric, sense perdre en prestacions, rendiment i disponibilitat.

Més aviat al contrari, aquests canvis i reestructuracions del nou centre de procesament de dades, han aportat una optimització de l'espai, un aprofitament dels recursos, i una garantia en la disponibilitat i la continuïtat del servei de prestació de suport tecnològic per a les cada vegada més creixents demandes de la comunitat universitària.

A més de la nostra pertinença a la Xarxa Espanyola de Supercomputación la Universitat va adquirir a través del finançament de fons FEDER un altre superordenador en 2017, que ofereix la seua capacitat de càlcul a més de 24 projectes en producció. Aquest nou equipament ha estat dissenyat específicament per a créixer, la qual cosa implica que sense molts esforços ni grans inversions es puga produir un augment en el mateix sistema de gestió, tal com està previst en pròximes dates.

La Universitat de València, està també actualmente involucrada en la implantació de l'administració electrònica, com demostra el gran increment del nombre de tramitacions electròniques enviades a la ciutadania i a les persones usuàries de les nostres infraestructures, amb els tràmits a disposició.

En aquesta adequació del nou centre de procesament de dades, la Universitat de València, sent una de les institucions afiliades a la xarxa acadèmica i de recerca espanyola (RedIRIS) s'ha esforçat a garantir i poder seguir oferint serveis avançats de comunicacions a la comunitat científica i universitària a nivell nacional, prioritzant durant els treballs, la continuïtat i la connectivitat de tota la comunitat universitària així com dels centres adscrits i externs que fan ús de les nostres infraestructures.

A tot açò, hem d'afegir l'adequació a noves normatives i requisits legals, com el nou Reglament Europeu de Protecció de dades, o el nostre Esquema Nacional de Seguretat, que ens obliga a les administracions a mantenir els més alts nivells de seguretat en les nostres instal·lacions, amb el que açò implica en inversions.

El personal del Servei d'informàtica ha escomès tota aquesta reestructuració i canvi sense que l'activitat universitària s'haja vist ressentida o minvada en cap moment. Un treball mesurat, planificat, estructurat que ha permès que la Universitat de València, haja pogut oferir totes les seues aplicacions, serveis i comunicacions sense interrupcions, sense pèrdua de rendiment i amb la disponibilitat prevista. Gràcies a aquestes actuacions el canvi i actualització del nou CPD, no ha tingut un impacte en la seua posada en producció, i àmplia el camp de possibilitats i nous reptes per al futur.

Els tècnics del Servei d'Informàtica, han donat algunes dades tècniques de les noves instal·lacions, i s'ha agrait també a la comunitat universitària, als anteriors equips rectorals, i vicerectorats involucrats en les tecnologies de la información i les comunicacions, la seua implicació, col·laboració i decisió en escometre amb valentia aquests canvis que construeixen una Universitat d'excel·lència, una universitat del seu temps, i preparada per al futur.

Imatges: