Deixem la xarxa social Google+

  • Juan Perez Garcia
  • 13 de febrer de 2019
Image de la noticia

Google, va decidir al desembre de 2018 tancar Google Plus per a usuaris particulars i pàgines a partir d'abril de 2019, però a més també la impossibilitat de creació de noves pàgines, comunitats, etc. És per aquesta raó, i atès que no hi ha perspectiva de futur per a una projecció en aquesta xarxa social que anem a donar-nos de baixa.

Llista d'enllaços: