Actualització plataforma software

  • Juan Perez Garcia
  • 9 d’abril de 2019
Image de la noticia

Hem actualitzat la plataforma de distribució de llicències i programari institucional UV, millorant l'apariencia, aplicant millores i simplificacions en el procediment d'adquisició de llicències, i millores visuals per tal de facilitar la tasca de sol·licitar programari.

Llista d'enllaços: