Catàleg serveis TIC universitats espanyoles

  • Juan Perez Garcia
  • 27 de maig de 2019
Cartell informatiu

La Universitat de Deusto va acollir els dies 23 i 24 de maig, l'edició 39ª de les Jornades CRUE-TIC que en aquesta ocasió van tenir com a lema "Els professionals de TI davant els desafiaments ètics que plantegen les noves tecnologies."

Del desenvolupament de les mateixes i els seus continguts, es va informar de l'inventari de serveis i aplicacions de les universitats espanyoles, en el qual es presenta l'ecosistema de solucions informàtiques utilitzades en les universitats per a la prestació dels Serveis TIC a la comunitat universitària, amb l'objectiu de servir a la consulta i presa de decisions per als gestors TIC. 

Dins d'aquest catàleg de serveis TIC oferits per les universitats, en concret, la següent relació serien aquells que dins de la UV estan emmarcats en aquesta ordenació. 

Suport TIC a la docència 11
Suport TIC a la recerca 5
Suport TIC a la Gestió
Suport TIC a la Gestió Acadèmica 17
Suport TIC a la Gestió de la Recerca 6
Suport TIC a la Gestió Econòmica 8
Suport TIC a la Gestió de RRHH 8
Suport TIC a l'Extensió Universitària5
Suport TIC a la Secretaria General 13
Suport TIC a la Gestió d'Infraestructures 5
Suport TIC a la Gestió de Biblioteca 2
Suport TIC a la Gestió de la Comunicació 3
Suport TIC a la Gestió de la Qualitat i Estratégia 7
Suport TIC a la Gestió Administrativa 5
Correu i col·laboració 13
Publicació WEB 16
Suport a equipament del lloc de treball 8
Comunicacions 8
Gestió d'identitats 4
Serveis de suport 20
TOTAL: 164

En els enllaços, tota la informació facilitada en la CRUE-TIC sobre aquest tema:

Catàleg de Serveis TIC universitaris v: 3.0
http://www.uv.es/websiuv/documentos/jornadas/cruetic/2019/inventario.pdf

Vídeo divulgatiu sobre aquests serveis:
https://www.youtube.com/watch?v=nOAke7-K1qo

Informe de l'estat de l'aplicació de les Tecnologies Educatives en les universitats espanyoles, realitzat pel grup de treball de Formació On-line i Tecnologies Educatives (FOLTE) de la Sectorial TIC de CRUE Universitats Espanyoles. (Informe FOLTE)
http://www.uv.es/websiuv/documentos/jornadas/cruetic/2019/informefolte.pdf