Millorant WiFi UV

  • Juan Perez Garcia
  • 13 de juny de 2019
Imatge de la UV

El Servei d'Informàtica està escometent una millora substancial en la velocitat, qualitat i cobertura de la xarxa sense fil en els espais físics de tots els campus. Aquesta millora atén a una demanda creixent en els nostres campus per la incorporació de nous dispositius i hàbits de treball.

Les principals millores són les següents:

  • 1.- Anem a passar d'aproxidamament 1500 APs a 3000. L'augment del nombre d'APs significa una millor cobertura en tots els espais de la UV així com permetre més usuaris connectats amb una millor qualitat a causa de menys distància a l'AP.
  • 2.- Els APs passen de funcionar amb protocol 802.11g la majoria a 802.11ac amb APs de major capacitat de procés. Açò permet tenir també un major nombre de client per AP a més d'usar la banda de 5 GHz, molt menys saturada que la de 2.4 GHz. Els nous APs disposen de capacitat de connexió de dispositius fins a de 1700 Mbps enfront dels 54 Mbps dels anteriors, depenent de les capacitats dels clients.
  • 3.- Les noves controladores del servei de xarxa sense fil disposen de capacitat de fins a una suma de 40.000 clients simultanis i 40 Gbps agregats de tràfic.