VALISA ELECTRÒNICA UV 1.3

  • Juan Perez Garcia
  • 3 de juny de 2020
Image de la noticia

Ja està disponible la nova versió de Valisa UV 1.3.

Des de hui ja podeu treballar com ho fèieu amb la versió 1.0. La valisa electrònica en la UV, té dos objectius principals: D'una banda ser el canal de comunicació corporatiu entre unitats administratives per a compartir la documentació electrònica que intervé la seua gestió diària (U2U), i a la vegada ser el canal de comunicació de la ciutadania amb les unitats administratives a través de les instàncies general i interna. Com a novetats, la incorporació de noves funcionalitats en missatges U2U com el redireccionament i el rebuig, la incorporació de missatges P2U, la integració TACTICA - VALISA : Instància General i Instància interna i la seua gestió en la valisa, la incorporació dels circuits o grups de gestió per unitat i finalment la gestió d'usuaris i grups/circuits descentralitzada en cada unitat.