Noves polítiques de Cookies UV

  • Juan Perez Garcia
  • 8 de juliol de 2020
Image de la noticia
Javier Plaza. Catedràtic de Dret Civil.

La Universitat de València - UV i les seues Fundacions, com la Fundació General de la Universitat de València, la ADEIT Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València o la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València, juntament amb Parc Científic de la Universitat de València, han adaptat els seus webs i la seua polítiques de cookies a un nou marc jurídic, per la qual cosa les seues modernes webs estan ara ajustades a una política d'instal·lació de cookies més respectuosa amb la normativa de societat de la informació, privacitat i protecció de dades.

Les cookies o "xivatos" són fitxers que el proveïdor d'un lloc d'Internet s'instal·la a l'ordinador dels usuaris quan aquests accedeixen a aquest espai web, amb la finalitat de facilitar la navegació o les transaccions i, sobretot, per tal de poder obtenir informació sobre el comportament i preferència d'aquests usuaris en l'accés i en la recerca de la informació oferta o dels diferents apartats i serveis que s'ofereixen en aquesta web.

La Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'1 d'octubre de 2019, en l'assumpte C 673/17, va establir que el consentiment per a poder instal·lar cookies havia de ser idèntic a què estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), és a dir, un consentiment inequívoc i informat, i no forma tàcita, amb fórmules com "pel fet de navegar i entrar al web s'entén que acceptes les polítiques de galetes", ni tampoc és vàlid obtenir aquest consentiment a través d'un sistema de casella premarcada per defecte, i que l'usuari ha de desmarcar si no desitja atorgar el seu consentiment, segons explica el catedràtic de la Facultat de Dret i delegat de Protecció de Dades de la UV, Javier Plaza.

Per això, la Universitat València i les seues Fundacions, com la Fundació General, la Fundació ADEIT o la Fundació Lluís Alcanyís, juntament amb Parc Científic, han adaptat els seus webs i la seua polítiques de cookies a aquest nou marc jurídic, per la qual cosa les seues modernes webs estan ara ajustades a una política d'instal·lació de cookies més respectuosa amb la normativa de societat de la informació, privacitat i protecció de dades.

En el cas de la Universitat de València, aquesta reforma jurídica i tècnica ha estat possible gràcies a la iniciativa i disponibilitat del Vicerector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, Joaquín Aldás, i a la tasca professional de la Unitat de Web o Màrqueting, del Servei d'Informàtica i de la Delegació de Protecció de Dades.

Amb aquesta reforma de la política de cookies, la Universitat de València i les seues Fundacions se situen en l'avantguarda de la protecció normativa en matèria de privacitat i societat de la informació, sent de les primeres universitats espanyoles i europees en liderar aquesta reforma, situant així les seues webs entre les més avançades des d'un punt de vista tecnològic i jurídic.