Desactivació servei de xarxa LAM

  • Juan Perez Garcia
  • 15 de desembre de 2020
Image de la noticia

A causa de l'actualització de l'electrònica de la xarxa de la Universitat de València el servei que es proporcionava per a la connexió d'equips

portàtils en diferents ubicacions, conegut com a xarxa LAM (Local Area

Mobility), va deixar d'estar operatiu definitivament. Es recomana usar la xarxa sense fil eduroam per a la mobilitat d'aquests equips.