ACCÉS SEGUR A APLICACIONS DE GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

  • Juan Perez Garcia
  • 29 de setembre de 2020
Image de la noticia

A partir de l'1 d'Octubre de 2020, per a accedir a les aplicacions de la Llançadora d'Aplicacions, i per a complir amb les indicacions del Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (modificat pel RD 951/2015), serà necessari, a més de validar-se mitjançant usuari/contrasenya, proporcionar el NPI personal.