La Universitat de València, tercera espanyola a obtindre el Certificat ENS que garanteix la seguretat dels sistemes d’informació

  • Juan Perez Garcia
  • 1 de març de 2019
Image de la noticia

La Universitat de València és la tercera universitat espanyola a aconseguir el Certificat ENS (Esquema Nacional de Seguretat), que garanteix la seguretat de la informació i els serveis electrònics que ofereix la institució acadèmica. El certificat l’atorga el Centro Criptológico Nacional, que depén del Ministeri de Defensa. A Espanya només les universitats de Granada i Jaume I de Castelló disposen de l’acreditació.

El principal objectiu de l’ENS és crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat de la informació i els serveis electrònics, que permeta als ciutadans i a les administracions públiques l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans. També es busca establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en l’àmbit de la Llei 11/2007, de protecció adequada de la informació.

A més, la iniciativa pretén introduir els elements comuns que han de guiar l’actuació de les administracions públiques en matèria de seguretat de les tecnologies de la informació. Així com aportar un llenguatge comú per a facilitar la interacció de les administracions públiques, i la comunicació dels requisits de seguretat de la informació a la Indústria.

Finalment, es tracta d’aportar un tractament homogeni de la seguretat que facilite la cooperació en la prestació de serveis d’administració electrònica quan participen diverses entitats.

Al desembre de 2018 es va afrontar amb èxit la certificació de l’ENS per part de la Universitat de València mitjançant una auditoria de seguretat completa dels Sistemes d’Informació, que va obtindre un informe favorable. Ara, els reptes són augmentar la formació i conscienciació de tot el personal, millorar la detecció i automatització de la comunicació d’incidències, aprofundir en les auditories de seguretat tècnica amb nous vectors d’atac i sistemes detectats…

Tal com s’esmenta en la normativa que regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l’Administració Electrònica, la generalització de la societat de la informació depén, en gran manera, de la confiança que genere en els ciutadans la relació a través de mitjans electrònics. En l'àmbit de les administracions públiques, el dret a comunicar-se amb elles a través de mitjans electrònics comporta una sèrie d’obligacions que requereixen, entre altres coses, incorporar les peculiaritats que exigeixen una aplicació segura d'aquestes tecnologies.

En l’Esquema Nacional de Seguretat es concep la seguretat com una activitat integral, en la qual no caben actuacions puntuals o tractaments conjunturals.

Llista d'enllaços: