University of Valencia logo Logo University Research Institute in Social Economy, Cooperativism and Entrepreneurship Logo del portal

L’actual crisi de l’ocupació i el crèdit s’han afegit a altres factors previs, com els canvis socials en les famílies i l’envelliment de la població, per posar en qüestió la sostenibilitat de l’actual model de prestació de serveis públics a Espanya
Description
 
L’actual crisi de l’ocupació i el crèdit s’han afegit a altres factors previs, com els canvis socials en les famílies i l’envelliment de la població, per posar en qüestió la sostenibilitat de l’actual model de prestació de serveis públics a Espanya.
En aquest context, l’objectiu d’aquest projecte és investigar els potencials de les empreses de l’economia social, i en particular de les empreses socials, com a elements de consecució de les polítiques d’ocupació i de benestar social, així com les circumstàncies que puguen estar entrebancant-ne la consecució efectiva. En aquesta línia, els objectius de la investigació es poden agrupar en tres blocs: empreses d’(auto)ocupació, empreses socials prestadores de serveis socials i a la persona i empreses mutualistes, en general. La perspectiva serà múltiple: s’investiguen  tant els aspectes jurídics i de polítiques públiques,  com els definidors i els de l’organizació per determinar les característiques de les empreses socials i mesurar eficaçment el component social de les empreses i els beneficis que atorga a les entitats i a l’estat del benestar.
 
SUBPROJECTE 1: Factors normatius i de polítiques públiques en l’èxit de l’empresa social (JURISOCIAL) Universitat de València.
REFERÈNCIA: DER2012-39223-C02-01
INVESTIGADORA PRINCIPAL: MARÍA PILAR ALGUACL MARÍ
 
SUBPROJECTE 2 : L’emprenedoria social i el seu efecte en la creació d’ocupació i riquesa (BIENSOCIAL). Universitat Politècnica de València.
REFERÈNCIA: DER2012-39223-C02-02
INVESTIGADOR PRINCIPAL: DANIEL PALACIOS.
Non-UV principal researchers

María Pilar Alguacil Marí Daniel Palacios

Start date
2013 February
End date
2016 January
Funding agencies:

Sotsdirecció General de Projectes d’Investigació Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica Ministeri d’Economia i Competitivitat, dins del Programa Projectes d’Investigació, Subprograma de Projectes d’Investigació Fonamental no Orientada. Convocatòria de 2012