A A A

CCOO PV participa en les mobilitzacions contra la “desigualtat obscena” organitzades per Pobresa Zero

 
El dissabte 21, a València, manifestació a València 'Mou-te contra la desigualtat obscena'. A les 18 h, des de la pl. Alfons el Magnànim (Parterre).
 
Aquest any amb el lema 'Mou-te contra la desigualtat obscena', la Plataforma Pobresa Zero, vol denunciar la pobresa, la desigualtat i la insostenibilitat amb un discurs diferent, alhora que posar les persones i els seus drets en el centre com a qüestió de justícia social i dignitat humana. Creiem que l'enriquiment econòmic desmesurat d'unes poques persones a costa de l'empobriment de milions de persones és intolerable, immoral, obscé.
 
 
 

Publicat el número 4 de SYNDIKO.

 
El nou númerode l'informatiu sindical de CCOO l'Alacantí-els Marines, Syndiko, ja està en les xarxes socials. Aquest mes inclou informació sobre l'activitat dels sindicats intercomarcals com el conflicte de les gasolineres sense atenció personal, la situació de les persones joves en algunes administracions, l'ocupació en un sector turístic sostenible, les pensions.
 
Molts i complets continguts  que, com sempre, necessita de la vostra implicació i col·laboració compartint-la en les xarxes socials per a seguir mostrant l'important paper que juga CCOO en les empreses i en el carrer..
 
 
 
 

7Nova edició del Seminari Obert d’Economia, Política i Societat de CCOO PV

 
El pròxim dijous 19 d’octubre, a les 11.30 hores, la sala d’actes de la seu del sindicat a València acollirà la primera sessió d’aquesta nova edició del Seminari Obert d’Economia, Política i Societat de Comissions Obreres del País Valencià.
CCOO PV enceta el nou trimestre organitzant aquest espai d'anàlisi i reflexió obert a l'afiliació i al públic. La nova programació compta amb interessants sessions que posaran el focus en la democràcia actual i l'estat del benestar.
 
"Una de les característiques del nostre temps és la modernitat regressiva o societat del descens, si bé s'està arribant a l'eixida de la crisi a Europa estan sorgint nous moviments d'esquerra i lluites obreres d'una banda i, per l'altre, protestes xenòfobes i populisme de dretes.
Analitzar les relacions entre drets i democràcia pot contribuir a conèixer els mecanismes sociopolítics que ens permeten eixir d'aquesta modernitat regressiva".
 
Jordi Borja Sebastià, geògraf, polític i professor de la Universitat Oberta de Catalunya pronunciarà la primera ponència d'aquesta edició "Democràcia versus dret o democratitzar la democràcia".
Professor emèrit i president del Comité Acadèmic dels programes de postgrau en la UOC i president de l’Observatori DESC (drets econòmics, socials i culturals), Borja Sebastià també és doctor en Geografia e Història per la Universitat de Barcelona i geògraf urbanista per la Université de Paris-Sorbonne.
 

15 de setembre de 2017
 

Mesa Negociadora 15 de setembre de 2017

 
ORDRE DEL DIA
  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Constitució de la Comissió de seguiment, coordinació i gestió de la carrera professional del PAS.
  3. Torn obert de paraules.
 

19 de juliol de 2017
 

Publicat el Decret pel qual es modifica el Decret 186/2014, pel qual es regula el sistema de carrera professional

 
DECRET 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat i s’estableix el procediment d’adaptació al nou sistema de carrera professional.
 

Prepara't el valencià mitjà (JQCV) per Internet

 
Els cursos, amb modalitat en línia, començaran l'11 de setembre. Oberta la inscripció.
 
LOficina de Promoció i dÚs del Valencià de CCOO PV, juntament amb FOREM PV, organitza cursos de valencià mitjà dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a la prova de novembre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
L'OPUV de CCOO PV, juntament amb FOREM PV, organitza cursos de valencià mitjà dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a la prova de novembre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
La modalitat formativa serà en línia (teleformació) i s'iniciarà l'11 de setembre i finalitzarà el 20 de novembre. Aquest curs pretén aprofundir en tots els continguts d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències de cada nivell. La metodologia utilitzada està adaptada als nous models de prova.
 
En aquest enllaç, pots accedir a la inscripció: https://goo.gl/KLZnHM
 
Els preus són:
 
- Persona afiliada a CCOO PV, 45 euros/curs.
 
- Persona no afiliada, 75 euros/curs.
 

CCOO Informa: Promocions PDI 2017-2018

 
La decisió sobre la política de promocions de la Universitat de València  per a l’actual curs acadèmic, que altres anys ja estaria aprovada, ha vingut ajornant-se a l’espera que la Llei de Pressupostos de l’Estat fixara les directrius a aplicar (increment de plantilles, taxa de reposició...). A hores d’ara i encara que els PGE no estan definitivament aprovats, ja tenim elements suficients per saber quins són els condicionants legals per a les nostres promocions i, per tant, resulta urgent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 2017 sense més endarreriments.
 
Les principals novetats legals (Decret-llei 6/2017, projecte de PGE  i les seues esmenes, directrius del Ministeri d’Hisenda...) van en la línia de permetre una interpretació més àmplia del nombre de vacants que es poden cobrir dins de la taxa de reposició del 100%, que no ha variat, i considerant, com el curs passat, el pas de TU a CU com a promoció interna. Ara, a més de les jubilacions de l’any anterior, també es consideren vacants les places dels TU que han promocionat a CU i les de CD que han passat a TU, amb pressa de possessió durant 2016, la qual cosa suposa un augment significatiu de les vacants i, per tant, de les places disponibles per a la nova oferta (amb reserva d’un 15% per a investigadors).
 
 

 

Acord de Mesa Negociadora: el màxim de docència tornarà a ser de 240 hores

 
Les recents sessions de la Mesa Negociadora, celebrades el 27 de març i el 12 d’abril han permés arribar a importants acords entre el Rectorat i totes les seccions sindicals. Entre aquests acords destaca el que estableix la docència màxima en 270 hores per al proper curs fins a arribar progressivament a les 240 hores durant els dos cursos següents (250 en 2018-19 i 240 en 2019-20), calendari que va ser proposat per CCOO. Aquest acord suposa revertir totalment l’increment de docència que va imposar el Decret Wert l’any 2012 i tindrà efectes positius tant en la millora de les condicions de treball de bona part del PDI com en la possibilitat de contractar més professorat per a cobrir la docència que fins ara cobria el PDI que no té reconeguts sexennis vius.
 
 
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 
 
 

23 de març de 2017
 

CCOO denuncia discriminació salarial del personal contractat predoctoral de segon any.

 
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha acudit a l'Audiència Nacional per a denunciar la discriminació salarial que pateix el personal predoctoral que està en el seu segon any de contracte davant la desídia del Ministeri d'Educació, que, malgrat els continus requeriments de CCOO, segueix sense donar solució a aquesta situació.
 
El problema estreba en les diferències salarials existents entre les retribucions dels contractes predoctorales de la convocatòria d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) publicada en el BOE de 27 de novembre de 2015 i les dels contractes predoctorales de l'anterior convocatòria, publicada en el BOE de 27 de desembre de 2014.
 
 

3 de març de 2017
 

CCOO Informa: Incidències amb els  contractes predoctorals

 
En les darreres setmanes han circulat diverses informacions que han generat lògica inquietud entre el col·lectiu d’investigadors i investigadores predoctorals, arran de la modificació del codi amb què la Seguretat Social classifica aquests contractes. Davant d’aquestes informacions, no sempre correctes, CC OO informa al col·lectiu afectat de quin és a hores d’ara l’estat real de la situació d’aquests contractes.
 
 
 
 

17 de gener de 2017
 

Carrera professional

 
Materials didàctics elaborats per la secció sindical, per ajudar a la comprensió de la carrera professional del PAS
 
 
Power Point
Tríptic valencià
Triptico castellano
 

 
21 de setembre de 2016
 

CCOO emplaça al Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

 
El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte siga fraudulent.
 
CCOO, com a sindicat més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.
 
 
 

15 de setembre de 2016
 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat i la finalització del contracte....
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 


Recuperem el futur


 
 
 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
 
Calendari Acadèmic
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
 
 
Calendari orientatiu OEP 2014, 2015 i 2016
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2017 fins a Gener-Febrer de 2018)
 
 
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades