A A A

23 de juliol de 2018
 

Inici del procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal  del PAS per a l’any 2018.

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 25 de juliol de 2018.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2018. No es fa de'ofici.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU
 

16 de juliol de 2018
 

 

El sindicat ha plantejat la necessitat d'acordar mesures de conciliació i coresponsabilitat, a més de la implantació i desplegament de plans d'igualtat en totes les administracions públiques.
 
CCOO ha expressat la impostergable necessitat d'avançar en la definició d'un nou model d'administracions públiques, que les rejovenisca, recupere competències externalitzades, retorne els drets arrabassats amb l'excusa de la crisi econòmica a les seues treballadores i treballadors, restablisca un diàleg profund i permanent amb els sindicats.
 
 
 

Mesa Negociadora 4 de juliol de 2018

 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades per antiguitat deixades de percebre com a conseqüència de la situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral.
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement del permís retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs.
 
 1. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2018
 
 1. La situación del PAS interino/a tanto laboral como funcionario/a eventual ante la futura puesta en funcionamiento del Decreto de Carrera Profesional para este personal, así también como afectaría al personal funcionario/a de carrera que no se le haya contado su periodo de interinidad en la CP.
 
 1. La inclusión en el portal del empleado dentro de la hoja de servicios del punto de Carrera Profesional del PAS, donde se indique el nivel en el que se está en la actualidad y cuánto tiempo falta para poder solicitar el pase al siguiente grado, así como los requisitos y el enlace donde estén publicados los criterios vigentes para solicitarlo correctamente.
 
 1. Acord del consell de govern de la universitat de valència per Complementar les percepcions durant la incapacitat temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions.
 
 1. Torn obert de paraules
 
 

28 de juny de 2018
 

Eleccions a  Secretari General i a la Comissió Executiva de la secció sindical de CCOO en la Universitat de València

 
El passat dia 27 de juny, es van celebrar eleccions a  Secretari General i a la Comissió Executiva de la secció sindical de CCOO en la Universitat de València.
 
Com a resultat d'aquest procés ha sigut triat com a Secretari General: Fernando Casanova Valle.
 
La comissió Executiva ha quedat formada per: Fernando Casanova, Laura Esteve, Maribel Belda, Lluís Molina, Marta Company, José Julián Ponce, Vicente M. Claramonte, Josep Vicent Bernat, Alexandra València, Raúl Lorente i Matilde García de Albizu
 

Mobilitzacions 16 de juny : “És temps de guanyar”.

 
El 16 de juny se celebraran manifestacions en les principals ciutats del país amb el lema “És temps de guanyar”. Suposen la continuació de les mobilitzacions convocades anteriorment per a reivindicar més igualtat, més salaris, més estabilitat laboral i negociació col·lectiva, més protecció social i pensions dignes. Volem que l'agenda social, les seues demandes a la patronal i al Govern, adquirisca protagonisme “des de la negociació i des del carrer”, ha precisat Unai Sordo, que ha cridat a mobilitzar-se per a aconseguir un important increment dels sous i reduir la precarietat laboral, entre altres objectius.
 
 

MESA NEGOCIADORA DEL 16 DE MAIG DE 2018

 
Mesa Negociadora que tindrà lloc el 16 de maig a les 11:00h., per a tractar el següent,
 
ORDRE DEL DIA:
 
 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
 
 1. Aprovació, si escau, de modificació de la Normativa sobre dedicació docent del personal docent e investigador a temps complet de la Universitat de València.
 
 1. Aprovació, si es cau, del pla d’estabilitat per al personal d’administració i serveis major de 55 anys (punt sol·licitat per STEPV).
 
 1. Torn obert de paraules.
l

CCOO secunda la mobilització contra l'incompliment en els Pressupostos de l'Estat del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere

 
 
El moviment feminista ha convocat el 16 de maig accions contra l'incompliment en els Pressupostos de l'Estat de 2018 dels 200 milions d’euros compromesos pel Govern del PP per a desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
 
CCOO es mobilitzarà el proper 16 de maig juntament amb el moviment feminista, del qual forma part, per reivindicar els recursos compromesos
 
 • Perquè sense els 100 milions promesos als ajuntaments no es podrà realitzar la imprescindible prevenció educativa i sanitària, ni millorar l'atenció jurídica, psicològica i social de proximitat.
 
 • Perquè la dignitat de les vides del 51 % de la població ha de ser una prioritat i els drets de les dones no poden quedar en paper mullat, i perquè sense els diners promesos no es podrà fer política feminista.
 
 • Perquè #EnsHanFurtat120M€ i els necessitem “per a educar en igualtat, prevenir les violències masclistes des de la infància, protegir i atendre les víctimes de violència, per a tenir uns mitjans de comunicació que ens respecten, per a formar i sensibilitzar la judicatura, personal sanitari, docent i les forces de seguretat de l'estat… En definitiva, per a construir una societat justa i lliure, on visquem vides dignes de ser viscudes”
 
16 DE MAIG A LES 19 HORES=CONCENTRACIÓ
PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, VALÈNCIA
 
 
 

 

 
CCOO continua la campanya de mobilitzacions en defensa d'unes pensions dignes. Tornarem a reclamar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i que es garantisca, per als i les actuals pensionistes, però també per als i les del futur, un sistema de pensions suficient i just.
 
Recordem que les propostes de CCOO són nítides i sostenibles, i traslladades a la Comissió Parlamentària de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, concretant-se en els següents punts:
 
 • Eliminació del 0,25%.
 • Aplicació de l'IPC, segons el document inicial dels Pactes de Toledo. En qualsevol cas, garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions presents i futures.
 • Derogació o anul·lació del factor de sostenibilitat definit en la reforma de pensions de 2013.
 • Equilibri pressupostari per a les pensions.
 • No als crèdits amb càrrec al INSS per a pagar les pensions, reclamem ingressos amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Increment en bases màximes de cotització.
 • Increment de les bases mínimes com a conseqüència de l'augment gradual del SMI.
 • Equiparació de bases mitjanes de cotització Règim d'Autònoms i Règim General.Despeses d'Administració de la Seguretat Social a càrrec de l'Estat.
 • Conversió de tarifes planes i reduccions de quotes en bonificacions a càrrec del Ministeri d'Ocupació, suportades des del Pressupost General de l'Estat.
 • Política d'ocupació que afavorisca la creació de llocs de treball, i la seua consegüent cotització.
 • Finançament amb impostos de les prestacions per supervivència.
 • Lluita contra l'economia submergida.
 
12 de març de 2018
 

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

 
Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem a la Universitat de València l'inici immediat amb els representants del personal de la nostra universitat, de la negociació de totes aquelles matèries que afecten a condicions de treball com:
 
 • Jornada Laboral
 • Complement d'Incapacitat Temporal
 • Actualització de l'oferta d'ocupació pública
 • Augment del complement de destinació pendent de l'acord de condicions de treball 2008 -2011
 
Para CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.
 
més informació:
 
 

 
El morat ha tenyit la universitat, on un ampli percentatge de treballadores i treballadors ha secundat l'atur de dues hores convocat per CCOO.
 
L'activitat acadèmica s'ha paralitzat com a conseqüència del seguiment de l'atur per part de professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.
 
Amb aquesta vaga que reivindica la fi de la desigualtat entre dones i homes, s'inicia una senda de no tornada cap a una societat més igualitària en la qual s'aconseguisca posar fi a la bretxa salarial, en l'ocupació, en la desocupació, en pensions; al repartiment de rols en funció del gènere; a l'assetjament i la violència masclista que pateixen les dones.
 

5 de març de 2018
 

Demanem la convocatòria urgent de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
CCOO exigeix a les Universitats que es posen d'acord entre elles per a presentar propostes que milloren substancialment les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors
La Secretaria Autonòmica d’Educació ha d'intervenir, plantejar propostes de consens, comprometre el finançament necessari i agilitzar les negociacions
 
 

2 de març de 2018

 

La FE CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat

 
Exigim a la Conselleria d’Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
 
La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 
 

 
 
29 de gener de 2018
 

El Consell aprova l'avantprojecte de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana

 

El ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana elaborat per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
 
 

25 de gener de 2018

 

Per la  millora de les condicions laborals del professorat associat

 
CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes..
 
 

CCOO Informa: Promocions PDI 2017-2018

 
La decisió sobre la política de promocions de la Universitat de València  per a l’actual curs acadèmic, que altres anys ja estaria aprovada, ha vingut ajornant-se a l’espera que la Llei de Pressupostos de l’Estat fixara les directrius a aplicar (increment de plantilles, taxa de reposició...). A hores d’ara i encara que els PGE no estan definitivament aprovats, ja tenim elements suficients per saber quins són els condicionants legals per a les nostres promocions i, per tant, resulta urgent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 2017 sense més endarreriments.
 
Les principals novetats legals (Decret-llei 6/2017, projecte de PGE  i les seues esmenes, directrius del Ministeri d’Hisenda...) van en la línia de permetre una interpretació més àmplia del nombre de vacants que es poden cobrir dins de la taxa de reposició del 100%, que no ha variat, i considerant, com el curs passat, el pas de TU a CU com a promoció interna. Ara, a més de les jubilacions de l’any anterior, també es consideren vacants les places dels TU que han promocionat a CU i les de CD que han passat a TU, amb pressa de possessió durant 2016, la qual cosa suposa un augment significatiu de les vacants i, per tant, de les places disponibles per a la nova oferta (amb reserva d’un 15% per a investigadors).
 
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 


Recuperem el futur


 
 
 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
 
 
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
 
 
Calendari orientatiu OEP 2014, 2015 i 2016
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2018 fins a Febrer de 2019)
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2017 fins a Gener-Febrer de 2018)
 
 
 
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades