A A A

10 de desembre de 2018
 

Publicat en el DOGV el decret 211/2018 que regularà a partir d'ara el sistema de carrera professional

 
Després de diversos anys de lluita, les coses van encaminant-se envers el punt que hem reivindicat sempre, és a dir, cap a una norma general que reculla la plenitud de drets retributius de tot el personal, sense discriminar el personal funcionari interí. A més, a més, el temps de treball com interí o laboral temporal en grups o subgrups que fins ara no han pogut valorar-se, passa a poder computar-se a tot el personal.
 
 

Resultats Eleccions Sindicals 2018

 
 
DELEGATS
% DELEGATS
JUNTA PDI
JUNTA DE PAS
COMITÈ D'EMPRESA
CCOO
17
23,29%
7
4
6
UGT
15
20,55%
4
7
4
STE-iv
10
13,70%
3
3
4
CGT
7
9,59%
1
3
3
CSIF
12
16,44%
5
4
3
PPP
5
6,85%
 
 
5
SATTUI
7
9,59%
3
2
2
Total
73
100%
23
23
27
 

 
29 de novembre de 2018
 

Anteproyecto de ley de la Función Pública

 
En la Mesa General de funció pública celebrada el 28 de novembre s'ha donat per finalitzada la negociació del text de l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana.
 
Després de múltiples reunions i amb una demora lamentable produïda per la resistència a la negociació àgil de la major part d'organitzacions sindicals, hui s'ha donat per conclosa mancant que es puguen valorar algunes qüestions per a la seua valoració en el tràmit parlamentari.
 
Sobre el text remés, i que podeu veure complet en document adjunt, i després de les intervencions sindicals, s'ha admés per l'administració modificar en el text el percentatge mínim de promoció interna al 40% en lloc del 20% proposat, i incrementar a totes les organitzacions sindicals de la Mesa General, la participació en el futur Consell Assessor de la Funció Pública.
 
CCOO lamenta que no s'haja avançat cap a una Funció Pública Valenciana única i ens queden qüestions en el tinter que proposarem durant el tràmit parlamentari.
 
De les al·legacions presentades per CCOO a 95 articles se'ns han acceptat en tot o en part 79, ens queden qüestions de molta importància.
 
Entre elles i sense ànim d'enumerar-les de forma exhaustiva:
 
- La constitució de la Mesa de les Administracions Públiques valencianes, i la creació de taules de negociació del Sector públic instrumental, Universitats i Administració local.
  - El limite total a les prolongacions en l'edat de jubilació llevat que existisca falta de període de cotització.
  - La creació d'un organisme de formació unificat per a tot el personal de les administracions valencianes.
  - La modificació de la lliure designació.
  - La negociació real de les RPTs.
  - Els criteris concrets i no discrecionals per a diferenciar la classificació dels llocs entre els subgrups A1 i A2.
 
 

25N CCOO manifesta el rebuig més contundent a la violència contra les dones

 
 
 
CCOO PV denuncia l'agreujament dels factors de la violència estructural: la persistència dels estereotips sexistes, l'absència de polítiques educatives igualitàries, la precarietat laboral, la desprotecció social, l’atur, la feminització de la pobresa i la insuficiència de recursos públics per a la prevenció, la protecció i l’atenció a les víctimes; factors de risc que incrementen decisivament la violència contra les dones.
 
Amb cada dona humiliada, assetjada, colpejada, violada i assassinada es trenca, de manera irreparable, el sistema democràtic. CCOO PV reclama el dret a la vida i a la igualtat, proclamat en la Constitució, davant les xifres esgarrifoses de dones assassinades. 971 dones assassinades per violència de gènere des de 2003, 51 en l’any 2017 i 43 amb data de novembre de 2018. 27 menors assassinats des de 2013, 8 menors en l’any 2017 i 3 amb data de novembre 2018.
 
Per a CCOO PV és urgent actuar i deixar d'acumular fredes dades que no reflecteixen la dramàtica i crua realitat, i engegar, sense més retard, els mecanismes i recursos necessaris per a la prevenció, la protecció i l’atenció de les víctimes de la violència de gènere.   legir més
 
Documents relacionats
 
 
MANIFESTACIÓ
  • A València la manifestació serà el 25N a les 12 hores la zona Glorieta i av. Navarro Reverter (principi carrer Colom).
 
 

21 de novembre de 2018
 

L'educació que volem

 

L'educació que volem és fruit del treball realitzat per la secció Federal de Política Educativa durant el primer semestre del present any. En aquest document estan representades totes les organitzacions territorials i de nacionalitat que componen la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO).
 
El text inclou les aportacions realitzades per docents de l'ensenyament obligatori i la universitat. És un document compartit, d'idees, que la nostra organització sindical considera necessari i oportú en el moment actual. Un document que marca amb especial interés aquells elements en els quals es referencia el model educatiu de CCOO, i que per a la nostra organització són irrenunciables a curt, mitjà i llarg termini
 
 

 

El Consell discrimina al personal d'educació, justícia i sanitat.

 
La proposta de la Generalitat Valenciana és contrària a l'acord estatal d'emprats/as públics per a la recuperació de drets signat en el mes de març.
 
L'Àrea pública de CCOO PV rebutja la proposta presentada per la Generalitat Valenciana per a la negociació de la distribució de l'increment del 0.2% de la massa salarial dels empleats i empleades públiques, per la qual s'exclou per a 2018 al personal dels sectors de justícia, educació i sanitat.
 
Aquest personal representa el 70% del personal emprat públic de la Mesa General de Negociació (MGN) i el Consell, amb aquesta proposta, sostrau la possibilitat de recuperar els seus drets en el desenvolupament d'aquest acord. Aquest pacte, signat per CCOO, UGT i CSIF amb el Govern d'Espanya permetia recuperar part dels drets arrabassats per les retallades durant la crisi, incrementant en un 0,2% la massa salarial d'empleats públics, que en aquest cas ascendeix a 9.800.000 d'euros.
 
Amb la proposta presentada per l'Administració es pretén desviar gran part d'aquest increment per al compliment dels compromisos adquirits amb el sector públic instrumental, incrementar les plantilles i atendre l'homologació retributiva de part d'aquest sector.
llegir més
 

 

Mesa Negociadora del 31 d’octubre de 2018

 
ORDRE DEL DIA:
 
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
  1. Informe sobre proposta d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, referent a places de personal docent i investigador, aprovada per acord del Consell de Govern 275/2017.
 
  1. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis per a l’any 2018.
 
  1. Torn obert de paraules
 

 
 
 

 
29 de setembre de 2018
 

La FE CCOO PV insta a les Universitats i Conselleria a millorar la proposta de conveni col·lectiu del personal laboral

 
El conveni no ha de ser un recull de drets que ja estan regulats en diferents normes
 
El dia 27 de setembre es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Universitats Públiques Valencianes, en la qual  va quedar de manifest   que les diferències entre Sindicats i Administracions són molt grans i no es va produir pràcticament cap acostament. Fins i tot les Administracions varen marcar i subratllar algunes línies roges, negant-se a acceptar qualsevol millora en permisos, llicències,  etc. que superen els de la Generalitat. Això sí, la Conselleria va deixar una certa porta oberta a millores en la proposta retributiva, però de forma molt vaga i sense concretar cap oferta.
 
 

CCOO denuncia que segons l'OCDE l'educació roman sumida en la crisi

 
L'informe de l'OCDE dóna la raó a les denúncies realitzades per CCOO en el seu informe de començament de curs 2018/2019: a Espanya la despesa en educació és inferior en termes de percentatge del Producte Interior Brut (PIB) para tots els nivells d'ensenyament. També s'ha reduït la despesa per estudiant.
 
L'informe de l'OCDE Panorama de l'Educació 2018 mostra l'evolució dels principals indicadors de l'educació fins a 2018, descrivint el seu estat actual després de durs anys de crisi econòmica en la qual encara roman sumida l'educació espanyola....
 

El Dia Mundial dels i les Docents reclama la millora de les condicions del professorat.
 
Amb el lema "El dret a l'educació implica el dret a docents qualificats(as)", el pròxim 5 d'octubre hem de recordar que aproximadament 264 milions de xiquets, xiquetes i joves a tot el món segueixen exclosos de l'educació.
 
 
 

23 de juliol de 2018
 

Inici del procediment de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal  del PAS per a l’any 2018.

 
La resolució ha estat publicada en el tauler d'anuncis de la Universitat de València. Podeu accedir a una còpia punxant ací.
 
Inici: Aquest procés estarà disponible des del dia 25 de juliol de 2018.
 
Legitimats per a la progressió: totes aquelles persones que han complit i que compliran els requisits de progressió durant l’any 2018. No es fa de'ofici.
 
Sol·licitud de progressió: Per a iniciar el procés de progressió clica en l'enllaç de la seu electrònica de la UV, ENTREU
 

16 de juliol de 2018
 

 

El sindicat ha plantejat la necessitat d'acordar mesures de conciliació i coresponsabilitat, a més de la implantació i desplegament de plans d'igualtat en totes les administracions públiques.
 
CCOO ha expressat la impostergable necessitat d'avançar en la definició d'un nou model d'administracions públiques, que les rejovenisca, recupere competències externalitzades, retorne els drets arrabassats amb l'excusa de la crisi econòmica a les seues treballadores i treballadors, restablisca un diàleg profund i permanent amb els sindicats.
 
l

27 de març de 2018
 

Acord de la Mesa Negociadora de la Universitat De València de 26 de març de 2018 sobre millora de condicions laborals del Professorat Associat.

 
 
 

12 de març de 2018
 

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

 
Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem a la Universitat de València l'inici immediat amb els representants del personal de la nostra universitat, de la negociació de totes aquelles matèries que afecten a condicions de treball com:
 
  • Jornada Laboral
  • Complement d'Incapacitat Temporal
  • Actualització de l'oferta d'ocupació pública
  • Augment del complement de destinació pendent de l'acord de condicions de treball 2008 -2011
 
Para CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.
 
més informació:
 
 

 
El morat ha tenyit la universitat, on un ampli percentatge de treballadores i treballadors ha secundat l'atur de dues hores convocat per CCOO.
 
L'activitat acadèmica s'ha paralitzat com a conseqüència del seguiment de l'atur per part de professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.
 
Amb aquesta vaga que reivindica la fi de la desigualtat entre dones i homes, s'inicia una senda de no tornada cap a una societat més igualitària en la qual s'aconseguisca posar fi a la bretxa salarial, en l'ocupació, en la desocupació, en pensions; al repartiment de rols en funció del gènere; a l'assetjament i la violència masclista que pateixen les dones.
 

5 de març de 2018
 

Demanem la convocatòria urgent de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
CCOO exigeix a les Universitats que es posen d'acord entre elles per a presentar propostes que milloren substancialment les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors
La Secretaria Autonòmica d’Educació ha d'intervenir, plantejar propostes de consens, comprometre el finançament necessari i agilitzar les negociacions
 
 

2 de març de 2018

 

La FE CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat

 
Exigim a la Conselleria d’Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
 
La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 
 

25 de gener de 2018

 

Per la  millora de les condicions laborals del professorat associat

 
CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes..
 
 


Recuperem el futur


 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
 
 
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
 
 
Calendari orientatiu OEP 2014, 2015 i 2016
 
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2018 fins a Febrer de 2019)
 
Calendari orientatiu OEP 2015 i 2016 (desde Juliol de 2017 fins a Gener-Febrer de 2018)
 
 
 
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades