A A A
8 de juliol de 2024
 

CCOO PV signa un conveni amb la UV per a la formació de persones treballadores del sector públic.

 
CCOO PV i la Universitat de València cooperaran en l'àmbit educatiu, gràcies al conveni de col·laboració subscrit per la secretària general del sindicat, Ana García Alcolea, i la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. Un acte en el qual també han estat presents representants sindicals de les federacions de Serveis a la Ciutadania, de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, i d'Educació, així com la responsable de Formació.
 
L'objectiu de l'acord és la realització, de manera conjunta, d'accions formatives per a actualitzar els coneixements del personal al servei de l'Administració pública. En virtut del text, la Universitat de València aprovarà anualment les accions formatives que s'oferiran durant el curs acadèmic, tenint en compte els criteris d'adequació a l'objectiu de millora de l'acompliment del lloc de treball i el desenvolupament professional del personal empleat públic. Llegir més.
 

PERILLA LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS
 

CCOO alerta del desmantellament del servei públic universitari en favor de les universitats privades.

 
El sindicat exigeix al Govern que enfortisca els sistemes d'inspecció i vigilància dels centres universitaris i que promoga un sistema de finançament descentralitzat que garantisca una educació superior pública de qualitat.
 
 

24 de juny 2024
 
 
El Consell de Ministres del pròxim dimarts dia 25 de juny aprovarà la pujada salarial recollida en el ‘Acord marc per a una Administració del segle XXI’, signat per CCOO, UGT i el Govern d'Espanya. Una pujada salarial del 2,5% per a les empleades i empleats públics per a 2024, amb caràcter retroactiu des de gener d'enguany.
 
 

 
28 de maig de 2024
 
 
CCOO y UGT han impulsado múltiples mejoras orientadas a reducir los costes del convenio, facilitar su acceso en tiempo y condiciones, así como a ampliar su duración, dentro del marco normativo diseñado tras las reformas de pensiones acordadas entre 2021 y 2023.
 
El Ministerio de Seguridad Social ha comprometido la modificación de la Orden Ministerial publicada en el BOE que entra en vigor el 1 de junio, y remitirá en breve una nueva propuesta de regulación que corrija sustancialmente la aprobada fuera del marco de diálogo social, para que el principio de acuerdo alcanzado hoy verbalmente, pueda concretarse.
 
Los sindicatos recomiendan a las personas que pueden estar interesadas en suscribir el convenio que, siempre que sea posible, esperen a solicitarlo hasta que se formalice la tramitación de la nueva regulación, que el Ministerio ha comprometido se produzca en el menor plazo posible y cuya tramitación se iniciará esta misma semana.

Mesa Negociadora 24 de maig de 2024

 
ORDRE DEL DIA:
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
 
 
4. Torn obert de paraules.
 

2 de maig de 2024
 

Publicada en el BOE l'ordre que permet la recuperació de períodes de pràctiques o programes de formació investigadora com a anys cotitzats.

 
En el BOE de l'1 de maig de 2024 s'ha publicat l'Ordre per la qual s'estableixen les condicions, el termini i les normes de procediment per a la subscripció del conveni especial, a l'efecte de poder computar la cotització pels períodes de pràctiques formatives i de pràctiques acadèmiques externes.
 
Si han sigut no remunerades,  hauran d'haver-se realitzat abans de l'1 de gener de 2024 i, en el cas de pràctiques remunerades, la seua realització haurà d'haver-se produït amb anterioritat a l'1 de novembre de 2011.
 
També podran subscriure el conveni els qui, com a graduats universitaris i a través dels corresponents estudis oficials de doctorat, hagueren participat en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a l'estranger, amb anterioritat al 4 de febrer de 2006, data d'entrada en vigor de l'Estatut del Personal Investigador en Formació.
 
La  Ordre entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seua publicació, l'1 de juny de 2024. A partir d'aquesta data es disposarà d'un període de dos anys per a subscriure el conveni.
 
 
 
 

1 de maig: Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris

 
Aquest Primer de Maig de 2024 cal protegir a la classe treballadora, generadora de la riquesa a través de la seua força productiva, com a estratègia d'excel·lència social. Necessitem millorar el marc regulador laboral en el qual es genere l'ocupació del futur.
 
És el moment de la reducció legal de la jornada de treball.
 
Cal impulsar la política industrial i de desenvolupament sectorial.
 
Necessitem abordar una reforma fiscal que reforce l'equitat de la contribució i l'eficàcia de les polítiques públiques.
 
Apostem per sostindre els nostres sistemes de protecció social, consolidant les reformes pactades i aprofundint en les pendents, com la protecció per desocupació.
 
Garantir el dret a un habitatge digne requereix polítiques públiques valentes, una aposta clara per la promoció i un parc públic d'habitatge de lloguer. És fonamental protegir les persones en situacions de vulnerabilitat.
Enfrontem el repte de posar fi a la precarietat laboral juvenil, tancar la bretxa laboral de gènere.
 
l>> legir més
 

28 d'abril. Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball
 
 
Des de fa dècades els sindicats majoritaris alertem de les profundes transformacions derivades del canvi climàtic que estan impactant en la nostra forma de vida, així com en el món del treball i en la salut de la classe treballadora.
 
L'OIT ens adverteix que l'estrés tèrmic, els fenòmens meteorològics extrems, la contaminació atmosfèrica provoquen nombrosos efectes sobre la salut de les persones treballadores com a conseqüència del canvi climàtic, incloent-hi lesions, càncer, malalties cardiovasculars, afeccions respiratòries i efectes sobre la seua salut psicosocial, entre altres. 
 
Les onades de calor patides els últims anys, s'han cobrat la vida de treballadores i treballadors, per la qual cosa ha de ser un dels pilars de les polítiques públiques i del debat de les taules del diàleg social, en l’àmbit estatal i autonòmic sobre salut i seguretat en el treball, entre el Govern, la patronal i els sindicats. 

Mesa Negociadora del 17 d’abril de 2024.

 
Ordre del dia:
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública Extraordinària d’Estabilització d’Ocupació Temporal del PAS 2022. (Documentació)
3. Torn obert de paraules.
 
 
 
 

20 de març de 2024

Publicats els criteris d'avaluació dels mèrits i competències requerits per a obtindre l'acreditació. 

 
ANECA ha publicat, per Resolució de la Directora de 20 de març de 2024, els nous criteris d'avaluació dels mèrits i competències requerits per a obtindre l'acreditació als cossos docents universitaris (Professor/a Titular d'Universitat i Catedràtic/a d'Universitat), i els nivells de referència exigibles per a obtindre una avaluació favorable.
 
El programa d'acreditació de professorat funcionari, que en 2023 va rebre 6.730 sol·licituds (quasi un 50% més que en 2022), queda així adaptat al que s'estableix en la LOSU i en l'RD 678/2023, actualitzant-se l'anterior sistema aprovat en 2007 i modificat en 2015.
 
El nou Procediment, que s'acompanya d'una aplicació informàtica.
 

27 de febrer de 2024
 

Esborrany de nous criteris d'acreditació estatal per a cossos docents universitaris: TU i CU.

 
El passat 8 de febrer, l'ANECA va fer públic l'esborrany de criteris d'avaluació i requisits mínims de referència per a l'acreditació a TU i CU i va obrir un procés de participació per a rebre suggeriments de la comunitat universitària i altres agències d'avaluació. l>>legir més
 

15 de desembre de 2023
 

CCOO insta el nou Govern a modificar l'EPIPF per a evitar diferències entre convocatòries.

 
Recentment, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha comunicat un augment del 7,1% en el salari mínim dels contractes per a realitzar la tesi. Des de CCOO valorem positivament que es vagen fent passos per a dignificar les condicions laborals del nostre personal investigador més jove.
 
No obstant això, les convocatòries de contractes predoctorals dependents de les comunitats autònomes i les pròpies universitats continuen aplicant estrictament les quantitats recollides en l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació (´EPIPF). És a dir, les retribucions continuen sent d'un 56%, un 60% i un 75% de la categoria equivalent en el conveni col·lectiu de referència per als dos primers anys, el tercer i el quart, respectivament. Per tant, s'està començant a produir diferències i una bretxa salarial entre el personal jove contractat en convocatòries del Ministeri i el d'altres convocatòries. Aquesta bretxa, si tenim en compte la pujada de l'any passat, supera ja el 15%, segons xifres del propi Ministeri.
 
Per això, des de CCOO instem el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats al fet que lidere la modificació de lEPIPF perquè reculla aquesta millora salarial de partida, que permeta la retenció de talent i la dignificació de les condicions laborals de tot el personal predoctoral
 

CCOO insta el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a complir amb el desenvolupament de la LOSU

 

La nova Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), configura una nova carrera professional en la qual la figura d'entrada és el professorat Ajudant Doctor, en haver-se eliminat la figura de professorat Ajudant. Això implica que, per a treballar en la universitat, és necessari haver realitzat la tesi doctoral i, per a això, només hi ha dues opcions: o és autofinançada per les persones interessades –i les seues famílies– o s'aconsegueix un contracte predoctoral, no sempre suficients i accessibles.
 
 
 

 
27 d'octubre de 2023
 

CCOO UV davant el nou repartiment de docència i els nous barems.

 
Dins de l’adaptació  a la LOSU seran importants les negociacions entorn del repartiment de la docència, l'aprovació de nous barems per a l'accés a totes les categories universitàries, així com el procés d'estabilització del professorat associat. Segons ens ha informat el Vicerectorat de Professorat, les negociacions sobre barems seran les primeres a afrontar-se i, de fet, ja han començat, i seguiran els altres punts. Per això, l'assemblea  oberta a tot el PDI afiliat a Comissions Obreres, va debatre i va fixar posicions sobre estos temes, en coherència així mateix amb el nostre programa electoral. >>llegir més
 
 

20 de setembre de 2023
 

Publicacions de CCOO sobre salut mental

 
En el número 89 de PorExperiencia, analitzem com el treball afecta a la salut mental, una relació sobre la qual hi ha abundant literatura científica, però de la qual es parla massa poc.
 
PorExperiencia és una revista editada per la Fundació 1 de Maig-ISTAS, una institució sense ànim de lucre promoguda per Comissions Obreres.
 
 
 
 
 

Número 172 de la revista Informes.

 

"La salut mental en l'educació"
 
El número 172 de la revista Informes, elaborada per la Fundació 1r de maig de CCOO, titulada "La salut mental en l'educació" se centra -i ho extraiem de la seua introducció- en què l'àmbit educatiu resulta clau per a la prevenció i detecció precoç de trastorns, així com la promoció de la salut mental.
 
 
 
 

 
 
 
 Cursos intensius C1 i C2 de valencià per a  les proves de la JQCV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permisos i llicéncies
 
 
 
 
 
Taules salarials
Retribucions PAS 2024 (actualitzat)
Retribucions PDI 2024  (actualitzat)
 
 
 
Canvis tamitació IT
Podcast de CCOO "Gente con clase"
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS