A A A

Concentració a València per les pensions dignes.

 
 
 22 DE MARÇ A VALÈNCIA, PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 
 
CCOO continua la campanya de mobilitzacions en defensa d'unes pensions dignes. Tornarem a reclamar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i que es garantisca, per als i les actuals pensionistes, però també per als i les del futur, un sistema de pensions suficient i just.
 
Recordem que les propostes de CCOO són nítides i sostenibles, i traslladades a la Comissió Parlamentària de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo, concretant-se en els següents punts:
 
 • Eliminació del 0,25%.
 • Aplicació de l'IPC, segons el document inicial dels Pactes de Toledo. En qualsevol cas, garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions presents i futures.
 • Derogació o anul·lació del factor de sostenibilitat definit en la reforma de pensions de 2013.
 • Equilibri pressupostari per a les pensions.
 • No als crèdits amb càrrec al INSS per a pagar les pensions, reclamem ingressos amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Increment en bases màximes de cotització.
 • Increment de les bases mínimes com a conseqüència de l'augment gradual del SMI.
 • Equiparació de bases mitjanes de cotització Règim d'Autònoms i Règim General.Despeses d'Administració de la Seguretat Social a càrrec de l'Estat.
 • Conversió de tarifes planes i reduccions de quotes en bonificacions a càrrec del Ministeri d'Ocupació, suportades des del Pressupost General de l'Estat.
 • Política d'ocupació que afavorisca la creació de llocs de treball, i la seua consegüent cotització.
 • Finançament amb impostos de les prestacions per supervivència.
 • Lluita contra l'economia submergida.

 
12 de març de 2018
 

CCOO acorda la recuperació d'ocupació, salaris i negociació col·lectiva en el sector públic

 
Després de la signatura per part de CCOO de el “II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball”, des de CCOO demanem a la Universitat de València l'inici immediat amb els representants del personal de la nostra universitat, de la negociació de totes aquelles matèries que afecten a condicions de treball com:
 
 • Jornada Laboral
 • Complement d'Incapacitat Temporal
 • Actualització de l'oferta d'ocupació pública
 • Augment del complement de destinació pendent de l'acord de condicions de treball 2008 -2011
 
Para CCOO, l'acord suposa l'inici de la recuperació dels drets arrabassats a aquest col·lectiu, però seguirem exigint i mobilitzant-nos per a recuperar absolutament tot el que han perdut amb l'excusa de la crisi.
 
més informació:
 
 

 
El morat ha tenyit la universitat, on un ampli percentatge de treballadores i treballadors ha secundat l'atur de dues hores convocat per CCOO.
 
L'activitat acadèmica s'ha paralitzat com a conseqüència del seguiment de l'atur per part de professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.
 
Amb aquesta vaga que reivindica la fi de la desigualtat entre dones i homes, s'inicia una senda de no tornada cap a una societat més igualitària en la qual s'aconseguisca posar fi a la bretxa salarial, en l'ocupació, en la desocupació, en pensions; al repartiment de rols en funció del gènere; a l'assetjament i la violència masclista que pateixen les dones.
 

8 de Marc 2018: Dia Internacional de les Dones

 
 
CCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Si nosaltres parem, el Món se para', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d"igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d"intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l"OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d"igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l"assetjament i la violència de gènere en el treball
 
Participa en les mobilitzacions! Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 
 

5 de març de 2018
 

Mesa Negociadora,  divendres 9 de març de 2018

 
Sessió de Mesa Negociadora que tindrà lloc el divendres 9 de març, a les 10:00h., per a tractar el següent,
 
ORDRE DEL DIA
 
1.     Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
2.     Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, al voltant de la proposta de constitució d’una comissió tècnica en l’àmbit de la MN per tractar la problemàtica del professorat associat.
 

5 de març de 2018
 

Demanem la convocatòria urgent de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
CCOO exigeix a les Universitats que es posen d'acord entre elles per a presentar propostes que milloren substancialment les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors
La Secretaria Autonòmica d’Educació ha d'intervenir, plantejar propostes de consens, comprometre el finançament necessari i agilitzar les negociacions
 
 

2 de març de 2018

 

La FE CCOO PV exigeix que es resolguen urgentment els problemes que afecten el professorat associat

 
Exigim a la Conselleria d’Educació que agilitze les negociacions del Conveni Col·lectiu i aporte el finançament necessari per a les millores retributives del professorat Associat.
 
La situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que van més enllà de la simple impartició de classes. Tot plegat ha anat enquistant una situació altament precaritzada i en la que el professorat Associat es configura com a un instrument per aconseguir mà d’obra barata i cobrir, amb un cost molt baix i una altíssima flexibilitat, creixents necessitats docents en un context de reduccions pressupostàries.
 
 

15 de febrer de 2018
 

Mesa Negociadora 19 de febrer de 2018

 
ORDRE DEL DIA
 
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 
 1. Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, respecte del nou document que recull la proposta de la Universitat de Valencia sobre les reivindicacions plantejades pels professors Associats.
 
 
 

 
29 de gener de 2018
 

CCOO davant les eleccions al Rectorat de la Universitat de València

 
El proper 22 de febrer de 2018 tindran lloc les eleccions al Rectorat de la Universitat de València i, com a sindicat de caràcter sociopolític amb una perspectiva que va més enllà del propi àmbit de les relacions laborals, CCOO demana a les candidatures els següents compromisos:
 
Reforçar la negociació col·lectiva, defugint la individualització o fragmentació de les relacions laborals i garantint que totes les qüestions que afecten a les condicions laborals del conjunt del personal de la Universitat, tant PDI com PAS, es negocien amb la representació sindical a la Mesa Negociadora i que els Òrgans de Govern de la Universitat respecten els acords que es prenen entre la Institució i els Sindicats fruit de la negociació col·lectiva.
 
Cal un compromís explícit que es mantindrà la política que aquells temes que s’han de negociar a la Mesa Negociadora no es portaran al Consell de Govern si no s’ha assolit prèviament un acord a la Mesa. ........
 
 

29 de gener de 2018
 

Mesa Negociadora 1 de febrer de 2018

 
ORDRE DEL DIA
 
 • Punt únic.- Inici del procés de negociació al voltant de les reivindicacions del professorat associat establerts en el comunicat de vaga.
 
 
 
 

29 de gener de 2018
 

El Consell aprova l'avantprojecte de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana

 

El ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana elaborat per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
 
 

25 de gener de 2018

 

Per la  millora de les condicions laborals del professorat associat

 
CCOO denúncia una vegada més en el fet que la situació laboral i acadèmica del professorat Associat es troba fortament degradada des de fa massa temps. Des de la perversió de la figura, el seu ús per a finalitats ben diferents a les que marca la llei o la seua utilització per a cobrir docència estructural, a la continua degradació de les seues condicions laborals (retribucions, jornada...) i el nul reconeixement acadèmic de les seues tasques, que ben sovint van més enllà de la simple impartició de classes..
 
 

Calendari orientatiu convocatòries proves PAS

 
 
             Aquest calendari compren el periode GENER - JULIOL 2018.
 
 
 

15 de gener de 2018
 

Nova edició dels cursos de l'Oficina de Promoció i d'Ús del Valencià

 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO PV organitza anualment cursos de valencià dels nivells B1,C1 i C2, impartits a la ciutat de València, dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
Els cursos de l'OPUV de CCOO PV pretenen aprofundir en tots els continguts d’expressió oral, d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències de cada nivell.
 
Horaris del cursos presencials:
 
 • B1: Dilluns i dimecres de 16.00h a 17:30h
 • C1: Dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.00 h o de 19.00 h a 20.30 h
 • C2: Dimarts i dijous de 16.00 h a 17.30 h o de 17.30 h a 19.00 h
 
Matrícula oberta des del dimarts 23 de gener fins a esgotar les places. Horari de matrícula: Des de les 9.30 h a les 14.30h (de dilluns a divendres). Vesprada de 16.00 h a 19.00 h (sols dimarts i dimecres). Lloc matrícula plaça Nàpols i Sicília, 5, 3r pis, Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià.
 
Per a més informació:
Pl. Nàpols i Sicília, 5-3a 46003 València
Telèfon 963 882 100 ext. 72413 ce/ 
mailto:opuv@pv.ccoo.es
 
 

 

 

25 Novembre: Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones

 
"N'hi ha prou de violències! Ens volem vives, lliures i rebels.Juntes som més fortes!"
 
 
Les violències masclistes són una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais com són les violències institucionals, la feminització de la pobresa, precarietat laboral, la imposició de normes estètiques, els racismes... Des de CCOO treballem per una vida lliure de violències.
 
 
Publicacions de CCOO:
 

Nuevos criterios del programa ACADEMIA: fin de un proceso no negociado que marca las bases de un cambio en el modelo de Universidad Pública.

 
El pasado 8 de noviembre se celebró una reunión institucional entre la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la CRUE, la ANECA y las organizaciones sindicales más representativas del sector, que sirvió como desenlace al proceso de diálogo (que no negociación) iniciado hace unos meses sobre el programa ACADEMIA de ANECA. En esta reunión, CCOO expresó de nuevo su rechazo al RD415/2015 porque entiende que su publicación por parte del Gobierno de España persigue un objetivo final de mayor alcance y relevancia: el cambio de modelo de la universidad pública española, hacia un modelo de universidad gerencial que privilegia a unas élites.
 
La valoración de CCOO sobre el documento definitivo de criterios de acreditación que será publicado en breve (17 de noviembre), presentado dos días antes de la reunión, es muy negativa ..... llegir més
 
 
 

CCOO Informa: Promocions PDI 2017-2018

 
La decisió sobre la política de promocions de la Universitat de València  per a l’actual curs acadèmic, que altres anys ja estaria aprovada, ha vingut ajornant-se a l’espera que la Llei de Pressupostos de l’Estat fixara les directrius a aplicar (increment de plantilles, taxa de reposició...). A hores d’ara i encara que els PGE no estan definitivament aprovats, ja tenim elements suficients per saber quins són els condicionants legals per a les nostres promocions i, per tant, resulta urgent aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 2017 sense més endarreriments.
 
Les principals novetats legals (Decret-llei 6/2017, projecte de PGE  i les seues esmenes, directrius del Ministeri d’Hisenda...) van en la línia de permetre una interpretació més àmplia del nombre de vacants que es poden cobrir dins de la taxa de reposició del 100%, que no ha variat, i considerant, com el curs passat, el pas de TU a CU com a promoció interna. Ara, a més de les jubilacions de l’any anterior, també es consideren vacants les places dels TU que han promocionat a CU i les de CD que han passat a TU, amb pressa de possessió durant 2016, la qual cosa suposa un augment significatiu de les vacants i, per tant, de les places disponibles per a la nova oferta (amb reserva d’un 15% per a investigadors).
 
 

5 d'abril de 2017
 

CCOO exigeix al Govern la reducció urgent de la temporalitat en les universitats

 
El personal universitari ha quedat fora de la OPE extraordinària de l'acord per a la millora d'ocupació pública.
 
Segons les dades del Ministeri d'Educació, el 41,8% del professorat té contractes de durada determinada, entre ells de falsos associats i visitants, contractats doctors i substituts interins, etc. La temporalitat també afecta a la majoria del personal investigador i al 12,8% del personal d'administració i serveis (PAS).
 
 
 
 

23 de març de 2017
 

CCOO denuncia discriminació salarial del personal contractat predoctoral de segon any.

 
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha acudit a l'Audiència Nacional per a denunciar la discriminació salarial que pateix el personal predoctoral que està en el seu segon any de contracte davant la desídia del Ministeri d'Educació, que, malgrat els continus requeriments de CCOO, segueix sense donar solució a aquesta situació.
 
El problema estreba en les diferències salarials existents entre les retribucions dels contractes predoctorales de la convocatòria d'ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) publicada en el BOE de 27 de novembre de 2015 i les dels contractes predoctorales de l'anterior convocatòria, publicada en el BOE de 27 de desembre de 2014.
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 
 

15 de juny de 2016

 

 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 


Recuperem el futur


 
 
llegi
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
 
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades