A A A

LA SALUT ÉS EL PRIMER!

 

Mesa Negociadora 22 de juny de 2021

 
Ordre del dia:
 
  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. >> Document
 
  1. Aprovació, si escau, de la proposta de “Protocol de la Universitat de València per a l’actuació i resposta davant l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris”. >> Document
 
  1. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació del Personal d’Administració i Serveis per a l’any 2021.  >>Document
 
  1. Torn obert de paraules.
 

1 de juny de 2021
 
 
Publicada la convocatòria del programa d'intercanvi d'allotjaments per al PAS (Vacapas). Edició estiu 2021
 
  • Termini de Sol·licitud: De l'1  al 13 de juny
  • Resultats definitius a partir del 16 de juny 
  • Confirmació de les places fins al 22 de juny
 
 

26 de maig de 2021
 

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. PDI

 
Publicada al DOGV la RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2021, de la rectora de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor.
  DOGV
 
 
 
 

26 de maig de 2021
 

Nota de prensa del Ministerio de Universidades. Profesorado asociado.

 
El Ministerio de Universidades incluye una disposición adicional en el Real Decreto Ley “sobre medidas para la recuperación y el establecimiento de la actividad empresarial” para para que los profesores y profesoras asociados que hayan perdido su empleo fuera del ámbito académico universitario, puedan ser contratados en el curso 2021-2022.
 
Excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
 
Esta disposición adicional faculta a las universidades para que puedan proceder a dicha renovación.
 

24 de maig de 2021
 
 
Se ha publicado en la web  del Ministerio de Universidades la Audiencia Pública del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (el llamado RD de Titulaciones)
 
En el siguiente enlace se puede acceder al proceso, a través de la web del Ministerio de Universidades, y consultar el texto así como participar aportando propuestas o enmiendas durante la Audiencia Pública de este Real Decreto, hasta el día 9 de junio:
 
 
Desde CCOO ya hemos preparado varias enmiendas que hemos remitido al Gobierno proponiendo su modificación. Puedes verlas en el enlace siguiente:
 
  • Enmiendas de CCOO al proyecto de RD de organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. [7 páginas PDF]
 

20 de maig de 2021
 

La FECCOOPV exigeix en el seu congrés la creació de la Mesa General d’Universitats al PV.

 
Una de les resolucions aprovades per unanimitat en l’11é Congrés de la FECCOO demana que, una vegada aprovada la nova Llei de la Funció Pública Valenciana, es constituïsca la Mesa General d’Universitats exigida durant anys. Les esmenes introduïdes per la nostra federació tant en la Mesa General de Negociació com durant el tràmit parlamentari han contribuït a fer possible la concreció d’aquest nou espai de negociació.  
 
Considerem com a prioritaris temes com ara la ratificació del Conveni Col·lectiu del Personal de les Universitats Públiques Valencianes, ja negociat i pendent d’aplicació malgrat el compromís de l’administració autonòmica o la revisió del Decret 174/2002, de 15 de octubre, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. --> Llegir més
 
 

6 de maig de 2021
 
Retorn progressiu a les modalitats ordinàries de prestació dels serveis.
 
Publicat la instrucció IUV7/2021, de la Gerència de la Universitat de València, sobre mesures en l'àmbit del PAS i del Personal de Suport a la Investigació, com a conseqüència de l'evolució de la situació sanitària que entrarà en vigor el proper dia 10 de maig de 2021 i que es prolongarà previsiblement fins al 15 de setembre.
 
La instrucció assenyala que a partir del dilluns 10 de maig la totalitat del personal tornarà a la modalitat presencial de treball, i fixa diverses excepcions, com ara persones especialment sensibles a la malaltia Covid-19, espais de treball on no s'hi puga guardar la distància interpersonal d'amenys 1'5 metres, o centres de treball on expressament el Servei de Prevenció i Medi Ambient haja estimat la necessitat de reduir aforaments. 
 
 

20 d'abril de 2021
 

28 d'abril: Dia Internacional per a la Salut i la Seguretat Laboral

 
 
CCOO PV reivindica que la salut i la seguretat són un dret fonamental en el treball. Entre les accions prioritàries per a evitar que es continuen anteposant altres interessos a la salut de les persones treballadores: derogació de la reforma de 2012; avanç en un model de relacions laborals que assegure ocupacions segures; inclusió de la COVID-19 en el llistat de malalties professionals; reconeixement del càncer d'origen laboral.
 
 
llegir més
 
 
 

20 d'abril de 2021
 

Publicat al DOGV la LLEI 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

 
Al DOGV del passat 20 d'abril es va publicar la Llei 4/2021, que té per objecte l'ordenació i regulació de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments de gestió i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
 
La present llei entrarà en vigor al mes de la seua publicació en el DOGV.
 
 
 

CCOO rebutja l'avantprojecte de Llei de la Ciència proposat pel Govern.

 
El Consell de Ministres va aprovar el passat 30 de març l'avantprojecte de llei (APL) de Ciència sense cap negociació prèvia, excepte el procés de consulta pública d'un text mínim diferent del APL. En opinió de CCOO, el text difós, que modifica la vigent Llei 14/2011, no fa sinó aprofundir els importants problemes que afecten el sistema cientificotècnic espanyol, agreujats per la crisi de 2009 i aguditzats per la pandèmia.   llegir més
 
 
 

12 de març de 2021
 

Instrucció 6/2021 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l’àmbit del PAS i del Personal de Suport a la Investigació, com a conseqüència de  l’evolució de la situació sanitària  

 
Aquesta instrucció substituirà a la IUV 02/2021, vigent fins al 21 de març
 
Aquesta nova instrucció entrarà en vigor el proper dia 22 de març i la seua vigència es prolongarà previsiblement fins al 30 d’abril de 2021. En tot cas, es podrà revisar o modificar com a  conseqüència de l’evolució de la situació epidemiològica.
 
 

24 de febrer de 2021
 

Cal negociar les condicions laborals i les mesures de la pandèmia de Covid.

 
Com sabeu, s'ha dictat una resolució amb data 22 de febrer que ordena la recuperació del model de docència híbrida. Malgrat que afecta de manera notable les condicions laborals, aquesta resolució s’ha fet al marge de la representació legal dels treballadors i les treballadores, bandejant els òrgans establerts per la legislació laboral. 
 
                                 llegir més
 
 

24 de febrer de 2021
 

 
Dissenyar una llei d'igualtat salarial, derogar la reforma laboral, incrementar l'SMI, dignificar la cura i polítiques efectives amb perspectiva de gènere en diversos àmbits estan entre les mesures prioritàries a exigir.
 
La pandèmia ha creat unes condicions molt més desfavorables per a escometre els reptes que continuen havent-hi respecte a la lluita contra la desigualtat, però també ha servit per a fer més evidents les bretxes entre dones i homes. Cal prioritzar l'acció política sobre aquest tema.
 
En CCOO valoren, una vegada més, el poder de la negociació col·lectiva i del diàleg social per a avançar sense descans cap a la igualtat efectiva entre dones i homes, fita que, alhora, suposaria una societat més justa, sostinguda i solidària per al conjunt de la població.
 

 
19 de febrer de 2021
 

Informe de CCOO sobre la bretxa salarial: "Cuentas claras para acabar con la brecha salarial"

 
CCOO ha presentat l'informe “Cuentas claras para acabar con la brecha salarial”, de cara al Dia Internacional de la Igualtat salarial que se celebra el pròxim 22 de febrer, amb el qual a més d'identificar els factors causants de la bretxa salarial i proposar solucions el sindicat vol, en paraules de Unai Sord, “combatre el negacionisme sobre la pròpia existència de la bretxa salarial”.
 
La bretxa salarial existeix, és una injustícia manifesta, que castiga econòmicament les dones per estar exposades a les discriminacions i barreres de gènere que persisteixen, que castiga a les dones en el present a salaris més baixos i en el futur a prestacions i pensions més baixes. +  llegir noticia
 
 
 
 

 
 
En la reunió del Comité de Seguretat i Salut celebrada el 28 de gener, CCOO ha retirat la seua proposta, plantejada el 18 de gener, respecte del trànsit a activitat no presencial (vegeu CCOO Informa anterior), atés que tant els Rectorats de les Universitats Públiques Valencianes com la Conselleria d’Universitats havien manifestat el seu acord amb la no presencialitat, en els termes que fora possible, fins a la fi de febrer.
 
Una altra raó complementària per retirar-la és mantenir la unitat sindical. Restem a l’espera del text de la Resolució de la Senyora Rectora, que haurà de ratificar el Consell de Govern del pròxim dimarts, dia 2 de febrer.
Ha sigut convocat un Comité de Seguretat i Salut per revisar la situació el pròxim 23 de febrer. CCOO vetlarà perquè l’esperit de la proposta i de la rectoral, a saber, assolir el màxim de no presencialitat, es mantinga, i que s’hi faça mentre continuen les circumstàncies de risc molt alt o extrem en les quals es troba la comunitat universitària
 

25 de gener de 2021
 

CCOO demana activitat on line.

 

CCOO ha proposat a la Sra. Rectora que ordene l’activitat on line, tant de PAS, com de PDI. Aquesta sol·licitud presentada per escrit el 18 de gener, fou tornada a plantejar in voce en el Comité de Salut i Seguretat del dia 20.  CCOO demana passar a activitat on line fins que es done de manera sostinguda una incidència acumulada a 14 dies inferior a 250 casos per 100.000 habitants o una traçabilitat superior al 80%.
 
 
 

11 de gener de 2021
 

Tot el personal que treballa a les universitats ha de comptar amb les condicions òptimes per la seua tasca

 
Comencem nou quadrimestre precedit pel període d’exàmens a les universitats. Durant el període anterior hem observat que el repunt de contagis s’ha donat en espais no protocol·litzats com si que ho són les universitats. Fonamentalment en espais relacionats amb l’oci.
 
A més, pensem que l’educació en totes els seus nivells és un sector fonamental i amb aquesta consideració ha de tractar-se a les persones professionals que en ella treballen. --> llegir més

14 d'octubre de 2020
 

Front a l’alarmisme, prevenció i responsabilitat.

 
Passat un mes des del començament del curs, des de CCOO fem una valoració en general positiva, amb algunes excepcions, del funcionament dels procediments de prevenció dels riscos per a la salut laboral (i concretament contra la Covid-19) posades en marxa per la Universitat de València, amb la col·laboració activa i decidida del Servei de Prevenció i Medi Ambient, el Comitè de Seguretat i Salut, del que formem part els sindicats, i de tot el personal de la comunitat universitària.
 
 

 
8 d'octubre de 2020
 

La modificació de la LOU no resol cap dels problemes que pateixen les universitats públiques

 
Després de l'última  reunió  amb el Secretari General d'Universitats, CCOO manifesta el seu desacord amb l'últim document de l'Avantprojecte de Llei per a la reforma de la Llei orgànica d'Universitats.
 
 

24 de setembre de 2020
 

CCOO Informa: Consideracions i procediments sobre la COVID-19

 
Som una comunitat universitària molt ampla, amb desenes de milers de persones, que a més es reuneixen arribant des de distint llocs del nostre País, per la qual cosa és previsible, simplement per raons estadístiques, que es registren casos de persones infectades o de persones en quarentena per la COVID-19. Però això, en lloc de generar un alarmisme innecessari, ens ha d’ajudar a enfortir els mecanismes de prevenció i defensa de la salut laboral, segons una sèrie de principis.
 
 
 

 
17 de setembre de 2020
 

Procediment d’actuació a seguir en cas de contagi per covid-19 o per a sol·licitar passar a la modalitat de treball no presencial durant el periode de quarantena:

 
 
 

9 de setembre de 2020
 

Comité de Seguretat i Salut. 8/9/2020

 
  •  Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19  (IUV 17/2020)
 
  • Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la covid-19 en l'àmbit de la docència presencial del curs 2020-2021 (Versió 1.2. Data d'actualització: 8 de setembre 2020). https://ir.uv.es/8iIyNbY
 
 

9 de setembre de 2020

CCOO INFORMA de l'avantprojecte de llei orgànica d'Universitats i de l'Estatut del PDI

 
Recentment el ministre Manuel Castells ha convocat a les forces sindicals a una reunió per a continuar parlant de l'avantprojecte de llei orgànica d'Universitats i de l'Estatut del PDI, enviant un nou esborrany que retoca la proposta enviada abans de les vacances. En relació amb aquesta qüestió, des de CCOO de la Universitat de València volem transmetre una primera valoració.
 
En primer lloc, reafirmem el que ja venim indicant des de juliol. No són ni el moment ni la forma de plantejar una reforma d'aquest calat. No és acceptable que en un moment de crisi davant la pandèmia com el que estem vivint, un Ministeri que ha passat pràcticament desapercebut davant un inici de curs tan extremadament difícil com aquest, consideri una prioritat aquesta reforma que es proposa. D'altra banda, com ja assenyalem en el seu moment, es tracta d'un avantprojecte que s'ha gestat a esquena dels agents socials implicats, especialment de la representació de les treballadores i els treballadors, i que en molts aspectes no respon a les necessitats més apressants de les universitats públiques.   ..llegir més
 
 
 

9 de juliol de 2020
 

CCOO critica l'improvisat esborrany d'Estatut del professorat universitari i denúncia el seu efecte precarizador

 
CCOO considera que el Ministeri d'Universitats s'equivoca en el fons i en la forma de l'esborrany d'Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI). El sindicat no entén que aquesta siga la manera d'abordar la reforma que la Universitat necessita.
 
 

Sentencia TJUE sobre abús de la temporalitat en les Administracions Públiques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 de desembre de 2019
 

Concentracions als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni

 
Els sindicats que participarem en la negociació del conveni col·lectiu CCOO – UGT – STEPV – CSIF – SEP, convoquen a tota la comunitat universitària a concentrar-se front als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni.
 
Mentre el Govern de la Generalitat, i el seu sorprenent pas enrere, que ni signa ni autoritza, i les rectores i rectors, amb les seues reticències, segueixen sense posar-se d'acord, el personal laboral de les universitat pateix les conseqüències de tan nefasta actuació.
 
Exigim als rectorats acció i a la Generalitat Valenciana solucions.
 

 
 
 
 
 
 
 
Descarrega el calendari laboral 2021
Clic a l'imatge
 
 
Permisos i llicéncies
 
Calendari General i Addenda 2019
 
 
 
més números de Trabajadora
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓ ONLINE
FOREM PV posa a la vostra disposició cursos en modalitat de teleformació, a través dels quals podeu aprofitar  per a actualitzar les vostres competències professionals.
 
Podeu accedir als cursos en modalitat teleformació a través de la nostra web:
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
Pensions 2016
 
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.