Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Contingut de la versió 1.3

Aquesta versió se centra en continuar ampliant les funcionalitats de la Valisa electrònica, a més d'implementar el maneig de missatges P2U tant per a missatges interns com per als que puguen procedir de fora de la UV.

Com a millores en la gestió s'incorpora:

 • Redirecció de missatges
 • Rebuig de missatges
 • Incorporació en els missatges dels grups de cada unitat per a poder canalitzar correctament els mateixos.
 • Possibilitat de registrar d'eixida documents que s'enviaran a persones físiques o jurídiques (evita haver de passar per l'oficina de registre per a obtindre *num. anotació d'eixida)
 • Reestructuració de la finestra de missatges rebuts
 • Ampliació i millora dels filtres de cerca
 • Millora en la gestió d'estats dels missatges rebuts per a permetre marcar a les unitats receptores l'estat de la gestió interna del missatge.
 • Possibilitat d'enviar comunicacions internes, que no prendran número de registre.
 • A més, permetrà a les unitats, organitzar-se per circuits interns de distribució de treball. Es podran definir circuits o grups que permetran ‘canalitzar’ l'entrada de documentació en les unitats sobre la base de les necessitats de gestió de cadascuna.
 • Seran les pròpies unitats qui autoritze usuaris de la seua unitat a un o diversos grups.
 • S'incorpora també en la gestió de valisa l'atenció de les Instàncies generals:
 • Instància general de la UV (Formulari ENTREU – Exposa i sol·licita) - Gestiona
 • Instància Interna de la UV (Formulari ENTREU intern per a l'enviament de documentació de persones vinculades a la UV a les diferents unitats. Incorpora la possibilitat d'utilitzar els grups de valisa definits per les unitats).
 • A cada grup se li pot associar una URL perquè es mostre quan un usuari seleccione el grup com a destinatari d'un missatge o una instància.
 • S'ha connectat la Valisa electrònica amb els expedients electrònics de manera que els usuaris de Valisa passen a ser gestors de Tramitem podent realitzar notificacions als interessats, adjuntar documents a l'expedient, avançar de fase el tràmit, etc.
 • Finalment, el manteniment dels usuaris de la Valisa es podrà realitzar de forma descentralitzada i cada unitat podrà donar d'alta i baixa i nomenar usuaris administradors de manera autònoma.