Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Les peticions de signatura poden provenir de:

  • Qualsevol procediment electrònic gestionat des de TRAMITEM. Hi ha moltes ocasions en què es generen resolucions en la gestió de l'expedient administratiu. Aquestes resolucions o documents s'envien al portasignatures amb un circuit de signatura prefixat (un o més signants, amb visat previ...).
  • La persona signant puja documents per a signar ella mateixa.
  • A través de dos tràmits de gestió interna que permeten que els gestors de les unitats administratives de la UV passen documents necessaris en la gestió a la signatura de la direcció. Aquests dos procediments són utilitzats per les Unitats de gestió per a passar documents a la signatura de Direcció. Només hi poden accedir les persones autoritzades de la Unitat i aquestes només poden passar a la signatura d'aquelles persones signants autoritzades prèviament.
  • REDFirma: tràmit que permet l'enviament i recepció de documents per a signatura. La signatura es realitza SENSE POSICIONAMENT previ. Per defecte, s'incrusta al peu del document. Permet diverses opcions: primera pàgina, totes, última pàgina.

REDFirma

  • GENFirma: tràmit que permet l'enviament i recepció de documents per a signatura. Permet incloure un visat previ dels documents que cal signar abans d'arribar a la persona signant. Es pot posicionar la signatura a voluntat del gestor o de la gestora.

GENFirma

  • Des d'altres aplicacions o backoffices. Les aplicacions envien documents al Portasignatures, es dipositen en la safata de signatura de la persona o persones signants, es realitza el circuit de signatura necessari i es retornen a les aplicacions el o els documents signats.

Altres apps o backoffices