Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

Podem definir l´Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible com un pla d´acció global emanat de l´ONU en favor de les persones, el planeta i la prosperitat. Una Agenda universal que se sustenta en cinc diferents àmbits d´actuació (coneguts en angles com les 5P):

●Persones: referit a la decisió de posar fi a la pobresa i la fam en totes les seues formes i dimensions, i vetlar perquè tots els éssers humans puguen realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.

●Planeta: basat en la decisió de protegir el planeta enfront de la degradació, inclús mitjançant el consum i la producció sostenible, la gestió sostenible dels seus i mesures urgents per a fer front al canvi climàtic, de forma que puga satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.

●Prosperitat: centrat en la decisió de vetlar perquè tots els éssers humans puguen gaudir d´una vida pròspera i plena, i perquè  el progrés econòmic, social i tecnològic es produïsca amb harmonia amb la natura.

●Pau: basat en la decisió de propiciar societats pacífiques, justes i inclusives, lliures de temor i violència. No pot existir desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament sostenible

●Aliances (patternships): centrat en la decisió de mobilitzar els mitjans necessaris per a implementar aquesta Agenda mitjançant una Aliança Mundial per al desenvolupament sostenible revitalitzada, basada en un esperit de major solidaritat mundial i centrada particularment en les necessitats dels més pobres i vulnerables, amb la col·laboració de tots els països, totes les parts interessades i totes les persones. Els vincles entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el seu caràcter integrat són de crucial importància per a complir el propòsit de la nova Agenda. Si aconseguim allò que tots aconseguim en tots i cadascun dels aspectes de l´Agenda, milloraran les condicions de vida de totes les persones i el nostre món es transformarà en un món millor.

Aquest pla d´acció universal serà implementat per tots els països i parts interessades mitjançant una aliança de col·laboració tal i com assenyala literalment l´acord “a l’emprendre el viatge tots junts prometem que ningú quedarà enrere”.

En aquest sentit el programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (UNPD) dona recolçamet als diferents països a fi d´abordar la complexitat dels reptes d´assolir els ODS amb diferents exemples de solucions integrades i solucions globals. També s´han desenvolupat diverses campanyes de conscienciació social per tal de donar un major difusió als ODS a la nostra societat com ara la creació d´una aplicació mòbil o aquest vídeo amb personatges de rellevància social 'We The People' for The Global Goals