Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

Pel que fa a Espanya, l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible involucra tant als òrgans de govern (a tots els nivells d’organització territorial) com  també a tots els sectors de la societat. Com s´observa al següent document de l´any 2019  "Comunicado conjunto entre España y las Naciones Unidas para colaborar en el desarrollo sostenible", Espanya ha manifestat el seu compromís amb la consecució del objectius de l’Agenda 2030. Un compromís assolit que ha d´impulsar noves reformes centrades en tres pilars fonamentals com són la pau i seguretat, el desenvolupament, i els drets humans. Amb aquest objectiu l´any 2018 s´elabora el document Pla d´actuació per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible fruit del consens polític mostrat en la PNL 161/001253. Així, l´evolució pel que fa al nivell d´implementació dels ODS al nostre territori pot ser analitzada a dos documents publicats l´any 2018 com són  "7 meses de Gobierno comprometido con un desarrollo sostenible inclusivo" o "Anexo estadístico para el examen nacional voluntario 2018".

A l´àmbit nacional també podem destacar l´existència de la Red Espanyola per al desenvolupament sostenible, de la que forma part la Universitat de València, que té com a missió mobilitzar l´experiència i recursos de l’àmbit acadèmic, de la societat civil i del sector privat aportant solucions per al desenvolupament sostenible en l`àmbit local, nacional i global, involucrant així diversos agents de la societat.