UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

Caracterització de bones pràctiques i necessitats de millora en els serveis d’orientació per a l’ocupació

  • December 13rd, 2017
Treball en equip

Aquest estudi, realitza una anàlisi sobre el funcionament dels serveis d’ocupació de la comunitat d’Andalusia.

El present informe arreplega informació obtinguda a través de l’emplenament de qüestionaris i entrevistes a usuaris dels serveis d’ocupació, i després de l’anàlisi de les dades arreplegades, es mostren els punts febles i forts d’aquests serveis. D’una banda, en l’informe també es mostra la necessitat d’atendre certes deficiències, com ara insuficients infraestructures o excessiva burocràcia. Al seu torn, l’anàlisi va identificar bones pràctiques d’actuació com aquelles associades a estratègies de cerca d’ocupació.
En l’informe es conclou amb la necessitat d’un model integral que permeta un seguiment millor, reforçar les bones pràctiques ja emprades i establir estratègies per a una adaptació més bona a les demandes particulars dels usuaris.

 

Per a més informació pot accedir al següent enllaç.

 

*Les notícies que es publiquen en el web de l’OPAL tenen únicament caràcter informatiu. Les condicions, els requeriments i els terminis de presentació són els que figuren en les bases establertes i publicades per l’entitat convocant. L’OPAL no es fa responsable dels canvis o errors que hi puga haver.