UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

Programes ocupabilitat

UVocupació desenvolupa, en col·laboració amb altres entitats, programes i convocatòries de beques per a millorar l'ocupabilitat de l'estudiantat i titulats/titulades de graus i postgraus de la Universitat de València:

Programa Shadowing

  Programa de mentoria destinat a estudiants d'últim curs de grau o estudiants de postgrau oficial de la Universitat de València.
     

Ruta 5.0

  Programa que permet personalitzar els itineraris d'inserció posant a la disposició de les persones usuàries (estudiantat dels últims cursos de grau i/o estudiants de màster de la Universitat de València) una gran varietat d'accions.
     

  Programa per millorar i impulsar la carrera professional d'estudiants de postgrau oficial de la UV
     

  Programa de reptes que plantegen les empreses, destinat al desenvolupament i la identificació de talent entre els estudiants de les diferents titulacions oficials de la UV