UVjobGeneral FoundationUniversitat de València Logo del portal

Estudis i anàlisis

Un dels objectius fonamentals d'UVocupació és l'anàlisi sistemàtica de la inserció professional dels titulats i titulades de la Universitat, a través de l´estudi dels comportaments i de les opinions dels diferents actors del mercat laboral. En aquest sentit, l'Àrea d'Estudis i Anàlisis investiga la inserció laboral i l'ocupabilitat dels universitaris, involucrant en la seua anàlisi els titulats dels diferents cicles, els ocupadors i a l'Universitat mateixa. Tot això es fa amb el propòsit de conèixer i compaginar les demandes del mercat laboral, el perfil dels graduats i graduades i la formació universitària.

INFORMES I RECURSOS

●    Observem: Observatori d'ofertes d'ocupació. Anàlisi de les ofertes d'ocupació gestionades per UVocupació, atenent les seues característiques i requisits principals
●    Estudi d'Inserció Laboral de titulats i titulades de la Universitat de València
●    EstIL: Estadístiques d'inserció laboral. Visualització interactiva dels principals indicadors obtinguts en els estudis d'inserció laboral

Més informació: uvempleo.estudios@uv.es