• Recerca UV

De conformitat amb els Estatuts de la Universitat de València, els departaments, els instituts i els ERI han d’elaborar anualment una memòria de les activitats de la recerca realitzada. La Comissió d’Investigació avalua les memòries de recerca d'acord amb el barem per a la distribució de l’ajuda a la recerca aprovat per Consell de Govern, cosa que assegura la qualitat i la veracitat de la informació recollida.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy