Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

Adverteixen que la llei de teletreball no resol aspectes relacionats amb la compensació de despeses o els accidents laborals

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 2 de juny de 2021
(D’esquerra a dreta). Adrián Todolí i Miguel Rodríguez-Piñero.
(D’esquerra a dreta). Adrián Todolí i Miguel Rodríguez-Piñero.

Els investigadors Adrián Todolí i Miguel Rodríguez-Piñero, en el marc de la Càtedra d’Economia Col·laborativa i Transformació digital de la Universitat de València (UV), adverteixen que el Projecte de llei de treball a distància ratificat pel Congrés aquesta setmana passada deixa nombrosos interrogants, sobretot en relació amb els accidents laborals i les compensacions del teletreball. També s’analitza el treball a distància a l’Espanya buidada, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral o els riscos psicosocials d’aquesta nova realitat.

La pandèmia del coronavirus ha provocat que molts dels treballadors hagen traslladat la seua oficina a sa casa. Una mudança que, en molts casos, ha vingut per quedar-se. Amb l’objectiu de regular aquesta nova forma de treballar, el Congrés dels Diputats ha aprovat recentment la Llei de treball a distància. Experts en Dret de Treball han advertit que la llei mereix una lectura exhaustiva i, ja que està oberta a esmenes, caldrà perfeccionar-la per evitar futurs conflictes judicials.

Amb aquest propòsit s’ha publicat un detallat estudi sobre la llei, Treball a distància i teletreball: anàlisi del marc normatiu vigent, dirigit pels professors Adrián Todolí (Departament de Treball i de la Seguretat Social UV) i Miguel Rodríguez-Piñero (Universitat de Sevilla), en el qual es destaca la importància de conèixer quines són les obligacions que imposa la llei als empresaris i quins són els drets de l’empleada o l’empleat davant el teletreball. Fins a 20 especialistes analitzen qüestions relacionades amb aquesta forma laboral i proposen solucions per evitar contenciosos.

Des de la base que el teletreball sempre ha de ser voluntari, exceptuant qüestions de salut, perill o conciliació familiar, entre d’altres, s’analitzen les despeses derivades del treball a casa i a càrrec de qui corren. Aquests costos, econòmics i de molts tipus, segons Todolí, “realment la llei no acaba de definir-los de manera clara, i això pot portar a una conflictivitat, ja que simplement es parla de” despeses relacionades “amb l’activitat, però sense més detalls”.

En el treball d’anàlisi, publicat per l’editorial Thomson Reuteur Aranzadi, també es detallen aspectes com els accidents laborals, ja que, segons les i els especialistes, no desapareixen amb el teletreball. A més, es tracten qüestions psicosocials relacionades amb l’àmbit laboral davant el fet d’estar aïllat (burnout, solitud, depressió).

Un altre assumpte analitzat amb detall és la intimitat i la desconnexió digital, i la possibilitat de ser monitaritzat constantment per la persona ocupadora. Davant això, els experts asseguren: “és il·legal la monitorització constant de l’ordinador, d’altres dispositius i del correu electrònic”. A més, també és il·legal no establir un horari predeterminat, perquè només així es pot garantir el dret al descans. En el llibre també es tracten aspectes com la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; i la relació del teletreball amb l’ocupació pública i la indústria.