Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La Facultat de Dret de la Universitat de València disposa de l’oferta de postgraus oficials jurídics més àmplia i completa del Sistema Universitari Valencià. La qualitat del seu professorat i el volum d’investigació que l’acredita en àrees essencials del Dret constitueixen una garantia per cursar uns estudis com els de màster, que es caracteritzen per aportar una formació avançada i de caràcter especialitzat. Cursar estudis de Postgrau en la nostra Facultat és una inversió pel futur professional i personal dels estudiants. La Facultat de Dret ofereix en l’actualitat els següents estudis oficials de màsters universitaris en la Branca de Ciències Socials i Jurídiques:

OFERTA DE MÀSTERS UNIVERSITARIS: WEBS PRÒPIES

MÀSTERS UNIVERSITARIS PRESENCIALS: 90 CRÈDITS

Màster Universitari en Advocacia i Procura (habilitant)

    

Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assessoria Mercantil, Laboral i Fiscal 

MÀSTERS UNIVERSITARIS PRESENCIALS: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Criminologia i Seguretat 

Màster Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics 

Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus

Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat  

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional

Màster Universitari en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible

MÀSTERS UNIVERSITARIS SEMIPRESENCIALS: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia

Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere

MÀSTER UNIVERSITARI A DISTÀNCIA: 60 CRÈDITS

Màster Universitari en Dret Constitucional