Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

La Universitat de València, a través de la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) amplia la seva oferta formativa amb títols propis (màsters, diplomes i certificats) que donen resposta a les necessitats formatives del món empresarial i professional, amb un programa permanentment actualitzat. El professorat dels mateixos es compon de docents procedents tant de l'àmbit universitari com de l'entorn empresarial.

La Facultat de Dret i els seus departaments tenen una important oferta d'aquests títols propis que, si bé no té el caràcter oficial dels anteriors, compten amb gran trajectòria i reconeixement professional, i estan avalats i regulats per la Universitat de València, que porta a terme un procés d'avaluació sobre la seva qualitat.

Aquesta oferta es pot consultar a la web de postgrau de ADEIT en l'apartat de Títols propis, Àrea Jurídic i Social.