University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

La Comisión de Igualdad de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, té per objectiu principal fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

Entre les seues principals funcions, destaquen:​

  • Polítiques de igualtat en conciliació i corresponsabilitat, formació, accés i carrera professional i prevenció de riscos.
  • Difusió de la Cultura de la Igualtat: tallers, debats, conferències... que milloren la percepció universitària i social al voltant de la necessitat d’incorporar el valor de la igualtat entre homes i dones.
  • La prevenció i actuació davant la violència masclista

Qué es el Espacio Violeta?

La Facultat d'Economia compta amb l'Espai Violeta, que és l'eina prevista en el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València per a visibilitzar la lluita per la igualtat i contra les violències masclistes en tots els centres i serveis universitaris i actuar front en elles, amb el suport de la Unitat d'Igualtat.

Amb la creació dels Espais Violeta en els centres i serveis de la Universitat de València es pretén facilitar a les persones víctimes d'agressions masclistes un telèfon i un correu electrònic per a obtenir accés immediat als serveis de suport que proporciona la Universitat, donar a conéixer els recursos i procediments de la Unitat d'Igualtat en la prevenció, detecció i seguiment dels casos de violència masclista, proporcionar acompanyament a les persones que ho sol·liciten mitjançant personal voluntari format i acostar l'actuació de la Unitat d'Igualtat en els centres i serveis universitaris.

Telèfon de contacte: 96 162 55 55
Correu electrònic: espaivioleta@uv.es