Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Funcions

És l'òrgan competent per a resoldre les impugnacions presentades.

Composició

Nom Categoria Càrrec
Magdalena Benedicto, Rafael PDI Director Escola
Navarro Camba, Enrique PDI Titular
Fernández Marín, Marcos PDI Suplent
Bataller Mompeán, Manuel PDI Titular
Navarro Antón, Edith PDI Suplent
Vercher Montañana, Ernesto PDI Titular
Dejoz García, Ana PDI Suplent
Riera Monge, Jeroni Alumne Titular
Garcia Ribelles, Pablo Alumne Suplent