Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Nom

Categoria

Càrrec

Soret Medel,Jesús

PDI              

Coordinador de Centre (i Grau en Enginyeria Electrónica de Telecomunicació)

Martínez Plume, Javier

PDI  

Grau en Enginyeria Informàtica

Olanda Rodríguez, Ricardo PDI

Grau en Enginyeria Multimèdia

Felici Castell, Santiago

PDI

Grau en Enginyeria Telemàtica

Cháfer Ortega, Amparo

PDI

Grau en Enginyeria Química

Martos Torres, Julio

PDI

Grau en Enginyeria Electrónica Industrial

Serrano López, Antonio José

PDI

Grau en Ciència de Dades

Gutiérrez Aguado, Juan

PDI

Màster Enginyeria de Sistemes i Aplicacions Web i Màster en Tecnologies Web, Computació en Núvol i Aplicacions Mòbils

Martí Ortega, Nuria

PDI

 Màster en Enginyeria Ambiental

Soria Olivas, Emilio

PDI

Màster en Ciència de Dades

Del Canto Serrano, Irene PDI

Màster en Enginyeria Electrònica

Martínez Soria, Vicente

PDI

Màster en Enginyeria Química

Felici Castell, Santiago PDI

Màster en Enginyeria de Telecomunicació

Vercher Ballester, Àfrica

Estudianta

CAT Industrials
Ramón Genovés, Inmaculada PAS

Secretaria

Vizcayno Climent, Silvia ADEIT designat ADEIT