Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Comissió de Selecció de Professorat de Caràcter Indefinit

Funcions

És una comissió de centre encarregada d'aplicar els barems per a la selecció de professorat contractat doctor i col·laborador.

Composició

Està formada per cinc membres: dos components proposats per la Junta de Centre i tres membres de la mateixa àrea de coneixement de la plaça convocada, dos dels quals estan proposats pel departament i l'altre per la Junta Consultiva.

Veure membres en Contractació de Professorat

Comissió de Selecció de Professorat de CaràcterTemporal (Ajudant, ajudant doctor, associat)

Funcions

És la comissió encarregada d'aplicar els barems per a la selecció de professorat contractat de caràcter temporal.

Composició

Està formada per cinc membres: tres components proposats per la Junta de Centre i dos membres proposats pel departament a què està adscrita l'àrea de coneixement de la plaça convocada.

Veure composició en Contractació de Professorat