Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Titulacions:

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Multimèdia

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició

Està format per:

President El/la director/a o persona en qui delegue.

Representants:

  • 6 representants del Departament d'Informàtica
  • 2 representants del Departament de Teoria del Llenguatges i Ciencias de la Comunicació
  • 1 representant dels Departaments d'Àlgebra , Matemàtica Aplicada, Astronomia i Astrofísica, Física Aplicada i Electromagnetisme, Comptabilitat,Història de la Ciència i Documentació i Direcció d'Empreses
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Informàtica a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Multimèdia a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV

Subcomissió permanent

Desenvolupa les tasques delegades pel ple de la CAT i informa de les seues actuacions.

Accés a documentació

 

Convocatòries de reunió

Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)

 

Membres

(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).

 

 

PAS

Nom Categoria Càrrec/Departament/ Titulació
Magdalena Benedicto, Jose Rafael * PDI President de la CAT
Panach Navarrete, Jose Ignacio * PDI Coordinador Grau Enginyería Informàtica 
Arevalillo Herráez, Miguel  PDI Coordinador Coordinador 3r Curs Grau Enginyeria Informática
García Fernández, Ignacio * PDI Coordinador Grau Enginyeria Multimèdia i Coordinador 1r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Boluda Grau, José Antonio * PDI  Coordinador 1r Curs Grau Enginyeria Informática
Pérez Conde, Carlos PDI Coordinador 2n Curs Grau Enginyeria Informàtica
Barber Miralles, Fernando PDI Coordinador 4r Curs Grau Enginyeria Informàtica
Gimeno Sancho, Jesus PDI Coordinadora 4r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Martínez Gil, Francisco PDI Coordinador 2n Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Soriano García, Francisco PDI Coordinador 3r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Albert Blanco, Jesús PDI Departament Informàtica
Martínez Durá, Rafael PDI Departament Informàtica
Navarro Camba, Enrique PDI Departament Informàtica
Coma Tatay, Inmaculada PDI Departament Informàtica
Segura García, Jaume PDI Departament Informàtica
Moreno Clari, Paloma * PDI Departament Informàtica
Sánchez  Castillo, Sebastián * PDI Departament  Teoria dels Llenguatges i CC. Comunicació
Pellicer Rosell, Nel.lo PDI Departament Teoria dels Llenguatges i CC. Comunicació
Morais de Lima, Mauricio PDI Departament Física Aplicada i Electromagnetisme
Tent i Jorques, Joan PDI Departament Matemàtiques
Guerrero Cortina, Francisco PDI Departament Matemàtiques
Torres Forne, Alejandro PDI Departament Astronomia i Astrofísica
Molina Llopis, Rafael PDI Departament Comptabilitat
Cobos Caballero, Ángela PDI Departament Direcció d'Empreses
Suay Matallana, Ignacio PDI Departament Història de la Ciència i Documentació
Taberner de la Concepción, Carmen * Estudianta Grau en Enginyeria Multimèdia
  Estudiant Grau en Enginyeria Informàtica
Miguel García, Pablo Estudiant Grau en Enginyeria Multimèdia
Mocholí González, Pablo Estudiant Grau en Enginyeria Multimèdia
Herrero Soler, Begoña * Secretaria