Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Titulacions:

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Telemàtica

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició

Està format per:

President El/la director/a o persona en qui delegue.

Representants:

  • 5 representats del Departament d'Informàtica
  • 4 representants del Departament d'Enginyeria Electrònica
  • 1 representant dels Departaments, d'Enginyeria Química, Anàlisi Matemàtica, Geometria i Topologia, Astronomia i Astrofísica, Física Aplicada i Electromagnetisme, Física Teòrica, Comptabilitat, Direcció d'Empreses i Història de la Ciència i Documentació
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Sistemes Electrònics a propsta de l'ADR de l'ETSE-UV
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Telemàtica o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemática a propsta de l'ADR de l'ETSE-UV
  • Coordinadors de Curs

Subcomissió permanent

Desenvolupa les tasques delegades pel ple de la CAT i informa de les seues actuacions.

Accés a documentació

 

Convocatòries de reunió

Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)

 

Membres

(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).

 

 Nom Categoria Càrrec/Departament/Titulació

Magdalena Benedicto, José Rafael

PDI President de la CAT
García Pineda, Miguel * PDI Coordinador Grau Enginyeria Telemàtica
Mateo Jiménez, Fernando * PDI Coordinador Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
Rosado Muñoz, Alfredo PDI Coordinador 1r curs Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
García Olcina, Raimundo PDI Coordinador 2n curs Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Francés Víllora, José Vicente PDI Coordinador 3curs Enginyería Electrònica de Telecomunicació
Soret Medel, Jesus PDI Coordinador 4r curs Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Moreno Clarí, Paloma PDI Coordinadora 1r curs Grau Enginyeria Telemàtica
Soriano Asensi, Antonio * PDI Coordinador 2n curs Grau Enginyeria Telemàtica
Samper Zapater, José Javier PDI Coordinador 3r curs Grau Enginyeria Telemàtica
Felici Castell, Santiago* PDI Coordinador 4r curs Grau Enginyeria Telemàtica
Soria Olivas, Emilio PDI  Departament Enginyeria Electrònica
Martínez Sober, Marcelino PDI  Departament Enginyeria Electrònica
Pérez Soler, Joaquín * PDI  Departament Enginyeria Electrònica
Martos Torres, Julio PDI  Departament Enginyeria Electrònica
Botella Mascarell, Carmen PDI  Departament Informàtica
Navarro Camba, Enrique PDI  Departament Informàtica
Vegara Meseguer, Francisco PDI  Departament Informàtica
Pérez Solano, Juan José * PDI  Departament Informàtica
García Rodríguez, Domingo PDI  Departament Anàlisi Matemàtica
Andrés Bou, Miguel Vicente PDI  Departament Física Aplicada i Electromagnetisme
Mohedano Suanes, Antonia PDI  Departament Direcció d'Empreses
Martí Vidal, Iván PDI  Departament Astronomia i Astrofísica

Maciá Juan, Óscar

PDI  Departament Geometria i Topologia
Bordes Villagrasa, José Manuel PDI  Departament Física Teòrica
Molina Llopis, Rafael PDI  Departament Comtabilitat
Suay Matallana, Ignacio PDI  Departament Historia de la Ciència i Documentació
González Peinado, David Estudiant Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Saboya Fito, Jaime * Estudiant Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Sánchez Martínez, Javier Estudiant Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  Estudiant Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Estudianta Grau en Enginyeria Telemàtica
Epifantsev, Nikita Estudiant  Grau en Enginyeria Telemàtica
García Ribelles, Pablo Estudiant  Grau en Enginyeria Telemàtica
Gómez García, Álvaro Estudiant  Grau en Enginyeria Telemàtica
Herrero Soler, Begoña * PAS Secretaria