Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Novetats Programa Internacional curs 2020-2021

 

NOU (24/07/2020): Indicacions sobre els programes de mobilitat internacional de la Universitat de València en el curs acadèmic 2020-21 (Actualització informativa a 13 de juliol de 2020). Si tens una beca adjudicada per al curs 2020-21 és important que llegeixis les indicacions aquí.

 

Principals novetats amb motiu del covid-19:
 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos.

 

Sessió Informativa 17 Juliol Programa Internacional 2020-21:

Si no vas poder acudir a la sessió informativa pots veure-la en el nostre canal de youtube aquí

 

Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2020-2021


Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

No es concediran places per a la realització de treballs de fi de grau o pràctiques, estiguen o no integrades en els plans d'estudis.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per  mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2018/2019. 

Destinacions

El convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots veure si la universitat oferix la teua titulació)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Contactes Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es desitgen cursar es poden consultar amb els diferents coordinadors. Ací pots trobar la llista de coordinadors acadèmics de la Universitat de València.

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions. Ací pots trobar la llista de Coordinadors de Centre.

 

Darrera actualització: 24/07/2020

 

Convocatòria Programa Internacional 2020/2021

 

Novetats Programa Internacional curs 2020-2021

NOU (24/07/2020): Indicacions sobre els programes de mobilitat internacional de la Universitat de València en el curs acadèmic 2020-21 (Actualització informativa a 13 de juliol de 2020). Si tens una beca adjudicada per al curs 2020-21 és important que llegeixis les indicacions aquí.

 

Principals novetats amb motiu del covid-19:

 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos.

 

Sessió Informativa 17 Juliol Programa Internacional 2020-21:

Si no vas poder acudir a la sessió informativa pots veure-la en el nostre canal de youtube aquí

 

Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

 Enllaç a l'extracte del DOGV (30-10-2019)

Presentació de sol·licituds:

Termini: del 11 al 29 de novembre de 2019.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

Veure fases del procediment aquí

 

Publicació de la llista provisional de sol·licituds excloses i de la llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic:

Llista provisional de sol·licituds excloses

Llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic 

Termini de reclamacions: fins el 24 de gener de 2020

 

Adjudicació de Places del Programa Internacional 2020-2021

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional

 

Darrera actualització: 24/07/2020

 

Convocatòria Programa Internacional 2019/2020

 

NOU 11/05/2020:  Covid-19. Indicacions per a estudiants de la Universitat de València que participen en el Programa Internacional del curs 2019-20 (aquesta informació pot variar segons les circumstàncies)

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Enllaç a l'extracte del DOGV (15-11-2018) 

Presentació de sol·licituds:

Termini: del 12 al 30 de novembre de 2018.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

Veure fases del procediment aquí

 

Publicació de la llista provisional de sol·licituds excloses i de la llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic:

Llista provisional de sol·licituds excloses

Llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic 

Termini de reclamacions: fins el 25 de gener de 2019

 Publicació de la llista definitiva de sol·licituds excloses i de la llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic.

Llista definitiva de sol·licituds excloses

Llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic

 

Adjudicació de Places del Programa Internacional 2019-2020

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional

Es convoca als estudiants i estudiantes amb plaça adjudicada a les sessions informatives que se celebraran el proper dimarts 12 de febrer a la l’Aula S101, Aulari Sur (Campus de Tarongers)​ en els següents horaris:

 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: a les 11.00 hores.
 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Llatinoamèrica:a les 13.00 hores.

Els estudiants i les estudiantes que tinguen una plaça adjudicada en el Programa Internacional hauran d’emplenar a través de l’aplicació on-line ENTREU l’acceptació de la beca en els següents terminis:

 • Universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: del 12 al 26 de febrer de 2019.
 • Universitats de Llatinoamèrica: del 12 de febrer al 29 de març de 2019.

La no acceptació dins del termini esmentat implicarà que l’estudiant renuncia a la plaça assignada.

 

Es publica correcció d'errors en la llista d'adjudicacions i destinacions de Programa Internacional 2019-2020:

Resolució del vicerector per la qual es publica una modificació de la resolució del 8 de febrer de 2019 per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional

 

Darrera actualització: 11/05/2020

 

Convocatòria Programa Internacional 2018/2019

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació per ampliar el pressupost de convocatòria de Programa Internacional. 2018-2019

Link a la resolució del Vicerector

Resolució del vicerector per la que s´amplia el pressupost en l´exercici 2019

 

Presentació de sol·licituds:

Termini: del 13 al 30 de novembre de 2017.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

Enllaç a l'extracte del DOGV (09-11-2017)

Publicació de la llista provisional de sol·licituds excloses i de la llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic.

Llista provisional de sol·licituds excloses

Llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic

Termini de reclamacions: fins el 26 de gener de 2018.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds excloses i de la llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic.

Llista definitiva de sol·licituds excloses

Llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic

Correcció d'errades de la llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic

Adjudicació de Places del Programa Internacional 2018-2019

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional

Es convoca als estudiants  i estudiantes amb plaça adjudicada a les sessions informatives que se celebraran el proper dia 12 de febrer a la Facultat de Geografia i Història (aula F3.4) en els següents horaris:

 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: a les 11.00 hores.
 • Estudiants amb plaça adjudicada a universitats de Llatinoamèrica:a les 13.00 hores.

Els estudiants i les estudiantes que tinguen una plaça adjudicada en el Programa Internacional hauran d’emplenar a través de l’aplicació on-line ENTREU l’acceptació de la beca en els següents terminis:

 • Universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: del 12 al 28 de febrer de 2018.
 • Universitats de Llatinoamèrica: del 12 de febrer al 30 de març de 2018.

La no acceptació dins del termini esmentat implicarà que l’estudiant renuncia a la plaça assignada.

Crida de la llista d'espera per a determinades destinacions no llatinoaemericanes del Programa Internacional 2018-2019

Les persones interessades en participar en la crida i que complisquen els requisits, hauran de manifestar-ho expressament abans del dia 5 de març a les 10.00 hores d'acord amb les instruccions.

Instruccions per a la participació en la crida de la llista d'espera

Adjudicació de les places de la llista d'espera

Resolució del Vicerector d'adjudicació de places de la llista d'espera

 

Convocatòria Programa Internacional 2017/2018

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Bases de la convocatòria

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació per ampliar el pressupost de convocatòria de Programa Internacional. 2017-2018

Link a la resolució del Vicerector

 

Presentació de sol·licituds:

Termini: del 14 al 30 de novembre de 2016.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

Enllaç a l'extracte del DOCV (08-11-2016)

Publicació de la llista provisional de sol·licituds excloses i de la llista provisional de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic.

Llista provisional de sol·licituds excloses

Llista provisional de notes mitjanes, i acreditació del requisit lingüístic

Termini de reclamacions: fins el 27 de gener de 2017.

 Publicació de la llista definitiva de sol·licituds excloses i de la llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic.

Llista definitiva de sol·licituds excloses

Llista definitiva de notes mitjanes i acreditació del requisit lingüístic

Adjudicació de places del Programa Internacional Curs 2017-2018

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional

Els i les estudiants amb plaça adjudicada hauran d'emplenar a través d'ENTREU l'acceptació de la beca en els següents terminis:

 • Universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: del 13 al 28 de febrer de 2017.
 • Universitats de Llatinoamèrica: del 13 de febrer al 31 de març de 2017.

La no acceptació en termini implicarà que l'estudiant renuncia a la plaça assignada.

 

Convocatòria Programa Internacional 2016/2017

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Bases de la convocatòria

Presentació de sol·licituds:

Termini: del 16 de novembre al 3 de desembre de 2015

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

Publicació de la llista provisional de sol·licituds excloses i de la llista provisional de notes mitjanes, becaris/àries del MEC i acreditació del requisit lingüístic.

Llista provisional de sol·licituds excloses

Llista provisional de notes mitjanes, becaris del MEC i acreditació del requisit lingüístic

Termini de reclamacions: fins el 27 de gener de 2016.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds excloses i de la llista definitiva de notes mitjanes, becaris/àries del MEC i acreditació del requisit lingüístic

Llista definitiva de sol·licituds excloses

Llista definitiva de notes mitjanes, becaris dle MEC i acreditació del requisit lingüístic

 Resolució del Vicerector per la qual s'amplia el pressupost del Programa Internacional

 Adjudicació de places del Programa Internacional Curs 2016-2017

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places

Annex I.- Llistat de persones adjudicatatàries i instruccions

Els i les estudiants amb plaça adjudicada hauran d'emplenar a través d'ENTREU l'acceptació de la beca en els següents terminis:

 • Universitats de Nordamèrica, Àsia, Austràlia i Rússia: del 12 al 29 de febrer de 2016.
 • Universitats de Llatinoamèrica: del 12 de febrer al 15 d'abril de 2016.

La no acceptació en termini implicarà que l'estudiant renuncia a la plaça assignada.

 

Convocatòria Programa Internacional 2015/2016

Resolució de convocatòria del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació
Bases de la convocatòria

Resolució del Vicerector per la que s´amplia el pressupost amb fons del VLC/Campus

Presentació de sol·licituds

Termini: del 17 de novembre al 4 de desembre de 2014
Lloc: per internet a través de Portal Serveis Estudiant

Llista provisional d'estudiants i estudiantes que han acreditat coneixements lingüístics

Llista d'anglés, francés, xinés, japonés i portugués

Termini de reclamacions: fins el 23 de gener de 2015

Llista definitiva d'estudiants i estudiantes que han acreditat coneixements lingüístics

Llista d'anglés, francés, xinés, japonés i portugués

Correcció d'errades a la llista definitiva d'acreditació lingüística

Llista provisional de sol·licituds excloses del Programa Internacional per no complir els requisits

Llista provisional d'exclosos

 Llista definitiva d'exclosos

Notes mitjanes dels sol·licitants no exclosos

Llista provisional de notes mitjanes

 Llista definitiva de notes mitjanes

Adjudicació de Places del Programa Internacional Curs 2015-2016

Llista de beneficiaris per ordre alfabètic

Llista d'espera prioritzada

 

Convocatòria Programa Internacional 2014/2015

Resolució  de convocatòria de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació

Annex I: bases de la convocatòria

Presentació de sol·licituds

Termini: de l'11 al 26 de novembre de 2013

Lloc: per Internet des de Portal Serveis Estudiants

Aquest programa compta amb el suport del Banco de Santander i del programa VLC/CAMPUS Valencia, International Campus of Excellence.

Llista provisional d'estudiants i estudiantes que han acreditat coneixements lingüístics

Llista d'anglés, francés, xinés, japonés i portugués

Termini de reclamacions: fins el 8 de gener de 2014

Llista definitiva d'estudiants i estudiantes que acrediten coneixements lingüístics

Llista d'anglés, francés, xinés, japonés i portugués

Llista provisional de sol·licituds excloses del Programa Internacional per no complir els requisits

Llista d'exclosos

Llista definitiva de sol·licituds excloses del Programa Internacional

Llista definitiva d'exclosos

Adjudicació de places del Programa Internacional. Curs 2014-2015

Llistat de beneficiaris per ordre alfabètic

Llista d'espera prioritzada

Accés al document d'acceptació (formulari on-line ENTREU)

Crida de la llista d'espera per a destinacions Llatinoamericanes Programa Internacional. Curs 2014-2015

Les persones interessades en participar en la crida hauran de manifestar-ho expressament abans del 15 de juny d'acord amb les instruccions.

Instruccions per a la participació en la crida de la llista d'espera

Adjudicació de places de la llista d'espera

L'acceptació de les places de la llista d'espera s'ha de fer a través del formulari on-line ENTREU abans del 30 de juny.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2018